chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Uw salaris

  Hoe wordt het loon berekend bij de Vlaamse overheid?

  Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. Er zijn verschillende factoren die het salaris bepalen:

  • niveau van de functie
  • graad
  • salarisschaal
  • anciënniteit.

  De functies worden ingedeeld in vier niveaus (A, B, C of D) op basis van het diploma dat bij de werving vereist is.

  Functieniveau Minimaal vereist diploma
  A

  masterdiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma

  B

  bachelordiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma

  C

  diploma secundair onderwijs

  D

  geen diploma vereist

  Binnen een niveau zijn er groepen gelijkaardige functies: graden. Die worden verloond in eenzelfde salarisschaal.

  Maar naast niveau en graad, speelt ook anciënniteit een rol. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen geldelijke anciënniteit en schaalanciënniteit.

  Uw geldelijke anciënniteit bouwt u automatisch op tijdens uw loopbaan, zowel als contractueel en als statutair ambtenaar. Voor de berekening van de geldelijke anciënniteit kan u misschien zelfs voorgaande ervaring bij een andere werkgever mee in rekening brengen, onder bepaalde voorwaarden.

  Schaalanciënniteit wordt enkel opgebouwd door statutaire ambtenaren. Wanneer een statutair ambtenaar een aantal jaren in dezelfde salarisschaal heeft gewerkt, dan groeit hij of zij automatisch door naar een volgende salarisschaal.

  Voorgaande ervaring

  Personeelsleden die al ervaring hebben wanneer ze aan de slag gaan bij de Vlaamse overheid, kunnen in bepaalde gevallen die ervaring laten meetellen bij de berekening van het loon.

  Hebt u al ervaring bij een andere overheidsdienst of een werkgever uit de publieke sector?

  Dan tellen de dienstjaren mee voor de berekening van uw anciënniteit.

  Komt u uit de privé-sector of werkt u als zelfstandige?

  Dan kunnen uw gewerkte jaren meetellen als uw nieuwe leidinggevende deze als ‘functierelevant’ beschouwt. 

  Lees meer over de salarisberekening bij de Vlaamse overheid.

  Andere voordelen en vergoedingen

  Naast het loon krijgen personeelsleden van de Vlaamse overheid nog andere (financiële) voordelen en vergoedingen, zoals:

  • vakantiegeld en een eindejaarstoelage
  • maaltijdcheques
  • volledige terugbetaling van woon-werkverkeer
  • fietsvergoeding
  • gratis hospitalisatieverzekering
  • voordelige kinderopvang tijdens schoolvakanties.

  Ten slotte hebben de Vlaamse ambtenaren ook nog recht op ander voordelen, zoals een uitgebreid opleidings- en vormingsaanbod, psychosociale en juridische hulp of een gratis griepvaccinatie.