chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Werken voor Vlaanderen

  Werken voor Vlaanderen

  Bij de Vlaamse overheid vindt u jobs in allerlei vakgebieden. We zorgen o.a. voor gelijke onderwijskansen, geven verkeersinformatie, beheren het groen, onderhouden wegen of bouwen bruggen. En daarvoor zijn we op zoek naar straffe medewerkers. Uw leeftijd, afkomst, geslacht, gender of een eventuele handicap maken daarbij geen verschil, u wordt geselecteerd op basis van uw kwaliteiten en vaardigheden.

  Wat biedt de Vlaamse overheid u?

  De Vlaamse overheid is een moderne werkgever die op zoek is naar gemotiveerde medewerkers. In 2014 werd de Vlaamse overheid bekroond met de titel ‘Employer of the Year’. Wat dat voor u betekent? Ontdek het hier.

  Hoeveel verdient u bij de Vlaamse overheid?

  Uw salaris

  Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van uw salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld uw ervaring en uw gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

  Lees meer

  Werken bij de Vlaamse overheid

  Welke waarden dragen we bij de Vlaamse overheid hoog in het vaandel? En hoe is de Vlaamse overheid nu echt als werkgever? Ontdek het hier.

  Hoe ziet een werkweek er uit bij de Vlaamse overheid? Ontdek het op Instagram.

  Over de Vlaamse overheid

  De Vlaamse overheid is heel divers. U kent waarschijnlijk wel Toerisme Vlaanderen, Kind en Gezin, OVAM, Agentschap voor Natuur en Bos, De Lijn of Waterwegen en Zeekanaal. Maar er zijn nog meer agentschappen en departementen. Stuk voor stuk bieden ze u tal van interessante en uitdagende functies aan in verschillende vakgebieden.

  Lees meer over de Vlaamse overheid

  Klachten over selectieprocedures

  De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de kwaliteit van haar rekrutering- en selectieprocedures. Wie vragen of klachten heeft over selectieprocedures, kan daarom verschillende stappen ondernemen.

  Vraag feedback aan het Selectiecentrum van dienstencentrum Talent

  Na elke selectieprocedure kunt u als kandidaat feedback vragen bij de betrokken selectieverantwoordelijke. Met deze feedback kunnen kandidaten een beter beeld krijgen van hun sterktes of verbeterpunten in het kader van toekomstige procedures. Bent u het niet eens met die feedback, dan kunt u ook een persoonlijk gesprek aanvragen over uw resultaat met Stephanie De Wulf (stephanie.dewulf@kb.vlaanderen.be), directeur van het dienstencentrum Talent.

  Dien een klacht in

  U kunt ook terecht bij de klachtencoördinator van het Agentschap Overheidspersoneel: Karin Behaegel (karin.behaegel@kb.vlaanderen.be, tel. 02 553 59 38). De klachtencoördinator behandelt uw klacht met de grootste zorg. U ontvangt steeds een ontvangstmelding en ten laatste binnen de 45 kalenderdagen ook een gemotiveerd antwoord.

  Bent u niet tevreden met dat antwoord, dan kunt u in tweede instantie met uw klacht terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.

  Lees meer over de klachtenprocedure bij de Vlaamse overheid.

  Schorsing of nietigverklaring

  U kunt ook via een beroepsprocedure een schorsing en/of nietigverklaring vragen bij de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) als u niet akkoord bent met het resultaat van de procedure. Dat moet gebeuren binnen de 60 dagen, met een aangetekende brief.

  Contact

  afdeling Dienstencentrum Talent