Master diploma
Statutair
Voltijds

Functieomschrijving

· Opstellen van projectfiches voor alle deelprojecten van het hefboomproject Plantentuin 2.0

· Analyse van de noden van de Plantentuin (doel: realisatie verdubbeling aantal bezoekers)

· Opvolgen van de werkgroepen betrokken bij de realisatie van het hefboomproject

· Opstellen lastenboeken

· Interne en externe projectleden leiden, motiveren en aansturen

· Directeur Publiekswerking vervangen op Uitgebreid Directie Overleg

· Rapporteren van voortgang deelprojecten van het hefboomproject (UDO, Directiecomité en Stuurgroep Verbouwingen)

· Overleg coördineren, ook met externe stakeholders

Profiel

1) Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de Vlaamse overheid .

Of

Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking [1].

Of

Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling [2] voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

2) Je bevindt je in dienstactiviteit en voldoet aan de specifieke voorwaarden die voorgeschreven zijn om de te begeven functie uit te oefenen op het moment van overplaatsing.

3) Je hebt tijdig je kandidatuur gesteld, zoals bepaald onder punt 8 van dit selectiereglement en alle vermelde vereiste documenten opgestuurd.

4) Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante ervaring (stages en/of beroepservaring [3]) in meerdere resultaatsgebieden van de vermelde functiefamilie m.a.w. in het adviseren, richting geven, coachen, ontwikkelen en gericht advies geven aan (hooggekwalificeerde) medewerkers en hen inlichten over hun functioneren.

Jobgerelateerde competenties

 • Uitwerken of meewerken aan de uitwerking van het lokale ontwikkelingsproject Steun bieden aan de partnerorganisaties
 • De activiteiten van een team coördineren
 • Informeren en overleggen over de lokale ontwikkelingsstrategieën tijdens professionele ontmoetingen
 • Het ontwikkelingsproject evalueren, nieuwe interventies bepalen en voorstellen aan de lokale actoren
 • Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen
 • Een subsidiedossier voor een project samenstellen en voorstellen aan politici en financiers
 • Het actieplan uitwerken en het ontwikkelingsproject opstarten Intern en extern communiceren Het partnernetwerk coördineren
 • Bepalen van of bijdragen tot de ontwikkelingsstrategie van een gebied
 • Sociaal-economische gegevens van het gebied analyseren Algemene lijnen voor acties bepalen, volgens de lokale ontwikkelingsvereisten
 • Aanbestedingen of antwoorden op aanbestedingen opstellen

Diploma's

 • Master (MA)

Aanbod

· Je wordt overgeplaatst in de graad van adviseur-ingenieur (rang A2) met behoud van schaalanciënniteit, verworven in je laatste graad (desgevallend met breuksgewijze herleiding van de schaalanciënniteit bij overplaatsing naar een graad met een functionele loopbaan van kortere duur) en je dient de functie op te nemen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

· Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

· Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

· Je hebt recht op een fietsvergoeding.

· Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten.

· Je werkdruk kan hoog zijn, maar de Plantentuin Meise levert ernstige inspanningen om een gezonde balans tussen werk en privé zo optimaal mogelijk te combineren: een werkweek van 38 uur en 35 dagen verlof. Tussen Kerst en Nieuw zijn onze kantoren gesloten en heb je ook vakantie, de Plantentuin blijft weliswaar open voor het publiek. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

· Er worden extra vergoedingen voorzien voor weekend- en avondwerk conform het Vlaams Personeelsstatuut.

Plaats tewerkstelling

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Carine ZERARD

Je kan enkel inschrijven met een gestandaardiseerd sollicitatieformulier. Dit kan je terug vinden op onze site www.plantentuinmeise.be.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte