Secundair onderwijs
Agentschap Jongerenwelzijn
Vlaanderen
Studentenjobs
Voltijds

Functieomschrijving

Jongerenwelzijn heeft 43 vacatures voor vakantiewerk verdeeld over de maanden juli, augustus en september 2019 bij de afdeling Ondersteuningscentra en sociale dienst jeugdrechtbank, de afdeling Continuïteit en Toegang, en de afdeling Gemeenschapsinstellingen.

De afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank - 12 administratief medewerkers die instaan voor de administratieve -logistieke ondersteuning van de diensten (klasseren, archiveren, kopiëren, postverwerking, input van gegevens, vergaderzalen klaarzetten, …). Daarnaast zorg je eveneens voor het onthaal en de telefonische permanentie.

De afdeling Continuïteit en toegang - 5 administratief medewerkers die instaan voor de administratieve - logistieke ondersteuning (briefwisseling, facturatie, kopiëren, dossiers op orde zetten in ICT-programma’s bv. Excel, …). Daarnaast bied je een algemene ondersteuning van de teams Jeugdhulpregie, Indicatiestelling, Continuïteit en Administratie en help je bji het telefonisch onthaal.

De afdeling Gemeenschapsinstellingen - 26 jobstudenten met verschillende profielen:

 • begeleiders - je taken bestaan onder andere uit het opnemen van diverse taken binnen de dagdagelijkse praktische en pedagogische werking van de leefgroep; aanbieden van doelgerichte activiteiten conform de pedagogische werkprincipes.
 • nachtwakers - je taken bestaan onder andere uit het bewaken van de centrale meldingspost; lopen van brand- en veiligheidsrondes, klokken op de afgesproken plaatsen; ontzeggen van de toegang aan onbevoegden; controles doen op het afgesloten/geopend zijn van deuren; uitschakelen van elektrische toestellen; nagaan van alle verdachte of onveilige situaties en hierop gepast reageren; uitvoeren van ondersteunende taken tijdens de nachtdienst.
 • leerkracht - je taken bestaan onder andere uit het aanbieden van onderwijsactiviteiten conform het schoolplan en de pedagogische werkprincipes; opnemen van diverse taken binnen de dagelijkse praktische organisatie van het onderwijsteam.
 • onthaalbediende - je taken bestaan ander andere uit controleren van in- en uitgaande bewegingen; registreren van bezoekers; beantwoorden telefonische oproepen en bedienen alarmcentrale (beperkt administratief werk).
 • medewerker algemeen onderhoud - je taken bestaan onder andere uit onderhoudswerk in huis (zowel huishoudelijk als schoonmaak); klaarzetten van koffie en drank voor vergaderingen; sorteren en tellen van was, verdelen van kledij in de kleedkamer.
 • onthaalbediende/medewerker algemeen onderhoud - je taken bestaan onder andere uit c ontroleren van in- en uitgaande bewegingen; registreren van bezoekers; beantwoorden telefonische oproepen en bedienen alarmcentrale; onderhoudswerk in huis (zowel huishoudelijk als schoonmaak); eventueel onderhoud en ondersteuning buiten (bv. tuin, ondersteuning bieden aan klusjesmannen).
 • medewerker Groendienst - je taken bestaan onder andere uit het uitvoeren van onderhoudswerken in de tuinen, grasperken en andere groene zones van de instelling; uitvoeren van ondersteunende taken bij de werking van de logsitieke dienst van de instelling.

Profiel

 • Je bent minstens 18 jaar oud op het ogenblik van aanwerving.
 • Gedurende het school- of academiejaar dat aan deze vakantietewerkstelling voorafgaat, voltijds of deeltijds secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs gevolgd hebben. Bij eventuele aanwerving moet hiervan een attest worden ingediend.

 • Beschikken over voldoende uren om een maand te kunnen werken tegen verminderde sociale bijdragen. Dit wil zeggen 475 uren verminderd met het aantal uren waarop je in 2019 al hebt gewerkt als student of waarvoor je al een studentencontract hebt getekend. Bij eventuele aanwerving moet hiervan een attest van de website/app ‘student@work’ worden ingediend. Om dit attest te kunnen indienen moet je beschikken over een elektronische kaartlezer of token. Je kan dus best 1 van beide al op voorhand aanvragen.
 • Je bent medisch geschikt voor de functie

Diploma's

 • 3de of 4de graad beroepssecundair onderwijs (BSO3 of BSO4)
 • 3de graad kunstsecundair onderwijs (KSO3)
 • 3de graad algemeen vormend secundair onderwijs (ASO3)
 • 3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3)

Aanbod

 • Als jobstudent word je bezoldigd aan 80% van het beginsalaris van salarisschaal D111 (graad: assistent), zijnde 1.515,72 euro bruto/maand bij voltijdse tewerkstelling (38u/week). Dit bedrag is geïndexeerd. Werk je minder dan een volledige maand dan wordt dit loon pro rata berekend.

 • Ben je 21 jaar en ouder? Dan heb je recht op de gewaarborgde minimumbezoldiging voor contractuele personeelsleden, zijnde 1.810,40 euro bruto/maand bij voltijdse tewerkstelling (38u/week). Dit bedrag is geïndexeerd. Werk je minder dan een volledige maand dan wordt dit loon pro rata berekend.

 • De andere arbeidsvoorwaarden zijn dezelfde als voor de andere personeelsleden. Zo krijg je onder ander hetzelfde pro rata aantal vakantiedagen, maaltijdcheques van 7 euro, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.

Plaats tewerkstelling

Adres
Agentschap Jongerenwelzijn
Vlaanderen

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Mevr. Annelies Janssens of Liesbeth De Beyter
Via online formulier

Ben je geïnteresseerd in één of meerdere van bovenstaande vakantiejobs?

Solliciteer dan ten laatste op vrijdag 29 maart 2019 via het webformulier.


Kandidaten worden geselecteerd op basis van het ingediende sollicitatieformulier.

In de week van 29 april 2019 worden de geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van hun selectie (periode onder voorbehoud).

Vanaf 1 juni 2019 worden de niet-geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht (periode onder voorbehoud).

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte