chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Master diploma
  Horizontale mobiliteit
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Als Adjunct sta je de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij in zijn taken als diplomatiek aanspreekpunt voor de autoriteiten ter plaatse. Je zal meehelpen bij het voorbereiden en begeleiden van missies van Vlaamse ministers, parlementsleden, kabinetsleden en ambtenaren vanuit Vlaanderen naar het ambtsgebied. Daarnaast is het van belang om de uitbouw en onderhoud van het internationaal netwerk te onderhouden. Je zal instaan voor de rapportering van vergaderingen en bijeenkomsten en meehelpen met het uitwerken van een jaarprogrammatie van de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering. Voor deze job zoeken we iemand met een brede kennis en een open mind. Kunnen samenwerken, netwerken en communicatie zijn zeer belangrijk in deze functie. Daarnaast heb je minimaal vier jaar beroepservaring binnen een internationale beleidscontext bij de Vlaamse overheid, waarvan minstens 2 jaar effectief in een diplomatieke functie in Nederland.

  Lees meer over de functie en het takenpakket in het selectiereglement.

  Profiel

  Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

  1) Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen het Departement Buitenlandse Zaken.
  Of
  Je bent contractueel tewerkgesteld binnen het Departement Buitenlandse Zaken in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking .
  Of
  Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Departement Buitenlandse Zaken en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

  2) Je hebt minimaal vier jaar beroepservaring binnen een internationale beleidscontext bij de Vlaamse overheid, waarvan minstens 2 jaar effectief in een diplomatieke functie in Nederland.

  Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Sidji Serryn, sidji.serryn@kb.vlaanderen.be, 0491 92 86 06 ).

  Diploma's

  • Master (MA)

  Aanbod

  - Je wordt overgeplaatst in de graad Adjunct van de directeur (rang A) met de bijbehorende salarisschaal A111.
  - De werkgever staat in voor de aansluiting bij een medische verzekering en bij een repatriatieverzekering.
  - Je ontvangt een postvergoeding.
  - Je hebt recht op een tussenkomst in de kosten voor verhuizing van België naar Den Haag.
  - De werkgever voorziet een tussenkomst in de huur van de woning ter plaatse.
  - Je hebt recht op drievoudige kinderbijslag. Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
  - Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteit. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.
  - Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
  - Je beschikt over een diplomatiek statuut/paspoort.

  Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
  www.werkenvoorvlaanderen.be

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Sidji Serryn
  Via formulier

  Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 23 maart 2018.

  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier
  - bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
  - of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel

  Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:
  • je het sollicitatieformulier gebruikt
  • je je kandidatuur uiterlijk op 23 maart 2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

  Je vindt het sollicitatieformulier op deze pagina bij ‘formulier’.
  Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Kathy Tas, 0492 15 18 43.

  SELECTIEPROCEDURE

  De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de sollicitatieprocedure in de vacature.

  CV-SCREENING
  De cv-screening vindt plaats in de week van 26 maart 2018 (datum onder voorbehoud). 

  EINDSELECTIE : PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST EN INHOUDELIJK-EN COMPETENTIEGERICHT INTERVIEW   
  Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in Brussel op 04 april 2018 (datum onder voorbehoud).

  Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

  Bart, Laethem
  Afdelingshoofd Diplomatiek Netwerk
  bart.laethem@vlaanderen.be
  0477 27 12 91

  Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

  Sidji, Serryn
  selectieverantwoordelijke
  sidji.serryn@kb.vlaanderen.be
  0491 92 86 06

  Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

   

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

  Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

  Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

  Hou me op de hoogte