chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Master diploma
  Managementjobs
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust staat in voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de maritieme vaarwegen, het integraal kustzonebeheer en de hydrografische en hydrometeorologische dienstverlening.

  Als administrateur-generaal heeft u de algemene leiding over het agentschap. U bent verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en coördineren van de beleidsvoorbereiding. Ook het opvolgen, evalueren en bijsturen van de beleidsuitvoering van het beleidsdomein maakt deel uit van uw takenpakket. Tot slot ondersteunt u de minister bij het bepalen van het beleid en bij het aansturen van de beleidsuitvoering.

  Meer informatie over deze functie kan u terugvinden in bijgevoegde functiebeschrijving.

  Profiel

  Kandidaten dienen ten minste in het bezit zijn van een diploma dat toegang verleent tot niveau A, zoals bepaald in Vlaamse overheidsdienst, met uitzondering van de interne kandidaten die al tot niveau A of een gelijkgesteld niveau behoren.

  Bijkomend komen voor deze vacature enkel de kandidaten in aanmerking die beschikken over leidinggevende ervaring van minstens 5 jaar, verworven in de laatste 10 jaar, of 10 jaar relevante beroepservaring. Zowel de leidinggevende als beroepservaring dient relevant te zijn voor deze functie.

  Onder relevante leidinggevende ervaring verstaan we verantwoordelijkheden opgedaan in complexe en grote organisaties.

  Onder relevante beroepservaring verstaan we:

  • Ervaring in de maritieme sector en de havensector en/of
  • Ervaring met de werking van de nautische keten en/of
  • Ervaring in verband met zeewering, klimaatverandering en watergebonden infrastructuurwerken.

  Diploma's

  • Master (MA)

  Aanbod

  - Een inhoudelijk boeiende en uitdagende job die maatschappelijk heel relevant is;

  - Een mandaatfunctie van zes jaar, maximaal tweemaal hernieuwbaar;

  - Een bezoldiging in de salarisschaal A311. Het brutojaarloon zal zich, afhankelijk van uw ervaring, situeren tussen 88.406 euro en 110.495 euro bruto per jaar, exclusief eindejaars- en vakantietoelage; mandaattoelage in functieklasse C van 13.420 euro op jaarbasis à 100%, plus bijkomende voordelen. Meer info vindt u op www.werkenvoorvlaanderen.be;

  - Voor interne kandidaten een statutaire benoeming en een tijdelijke aanwijzing in de betrokken mandaatfunctie;

  - Voor externe kandidaten vertaalt dit zich in een keuze tussen:

  • Een benoeming bij de diensten van de Vlaamse overheid en vervolgens een tijdelijke aanwijzing in de betrokken mandaatfunctie;
  • Een indienstneming met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Isabelle Buyse
  Via formulier

  Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature solliciteer dan uiterlijk op 5 februari 2018.

  U stuurt een ingevuld sollicitatieformulier via mail naar managementjobs@vlaanderen.be.

  Vermeld in het onderwerp van uw mail de vacaturetitel en het vacaturenummer 26836.

  Geef in uw sollicitatiebrief ook aan of u denkt recht te hebben op een vrijstelling.

  Uw kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

  • u het sollicitatieformulier gebruikt
  • u een kopie van uw diploma toevoegt

   

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!