Master diploma
Managementjobs
Voltijds

Functieomschrijving

De afdeling Mestbank van De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) helpt landbouwers hun verplichtingen na te komen en begeleidt hen op weg naar een milieuvriendelijkere bedrijfsvoering, als partner. Het afdelingshoofd van de Mestbank combineert sterke onderhandelingsvaardigheden met een ‘hands-on-mentaliteit’. Relevante signalen vanuit de praktijk doorgeven naar het beleid én dit beleid toepassen in de uitvoering van het mestdecreet zijn cruciale elementen. Het afdelingshoofd Mestbank is zowel intern als extern een bruggenbouwer en stelt de permanente zorg voor goede communicatie centraal.

Voor meer informatie kunt u de uitgebreide functiebeschrijving raadplegen.

Profiel

U kan deelnemen indien u op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden:

• U hebt tenminste een masterdiploma dat toegang verleent tot niveau A, met uitzondering van de interne kandidaten die al tot een niveau A of een gelijkgesteld niveau behoren.
• U hebt 6 jaar relevante beroepservaring. Voor de berekening van die ervaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd.
• Voor de berekening van de relevante beroepservaring wordt volgende vereist:
o Minstens 6 jaar aantoonbare ervaring in het leiding geven aan een groep medewerkers;
o Minstens 6 jaar aantoonbare inhoudelijke ervaring met omgevingsbeleid;
o Minstens 6 jaar aantoonbare ervaring inzake beleidsvoorbereiding of -uitvoering.

In uw sollicitatieformulier dient u aan te tonen dat u beschikt over de gevraagde ervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kan u contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Céline Cleenewerck, celine.cleenewerck@kb.vlaanderen.be en tel. 0499 94 44 42).

Diploma's

  • Master (MA)

Aanbod

De geselecteerde kandidaat wordt toegelaten tot een proeftijd in de graad van hoofdadviseur met de rang A2M (tenzij men reeds benoemd is in de graad van hoofdadviseur) en aangewezen bij mandaat in de vacant verklaarde functie van afdelingshoofd (rang A2A).

Na gunstig gevolg van de proeftijd wordt de titularis vastbenoemd in de graad van hoofdadviseur.

Plaats tewerkstelling

Adres
Koning Albert II-laan 15 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Céline Cleenewerck
Via formulier

Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature solliciteer dan uiterlijk op 10 september 2018. U stuurt een ingevuld sollicitatieformulier en een kopie van uw diploma via mail naar managementjobs@vlaanderen.be. Geef in uw sollicitatieformulier ook aan of u denkt recht te hebben op een vrijstelling.
Vermeld in het onderwerp van uw mail de vacaturetitel en het vacaturenummer 27986.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte