Master diploma
Managementjobs
Voltijds

Functieomschrijving

Een topsporter wil zijn sportdromen kunnen verwezenlijken. De Vlaamse regering heeft daarom het beheer van het topsportbeleid in Vlaanderen toevertrouwd aan Sport Vlaanderen: het principe van één Vlaams loket voor topsport en de topsporters maakt het voor de topsporter eenvoudiger en vooral efficiënter om al zijn ontplooiingskansen optimaal te benutten en zijn ambities waar te maken.

Het Vlaamse topsportbeleid wordt gecoördineerd vanuit de afdeling Topsport gecentraliseerd in de hoofdzetel te Brussel. Als afdelingshoofd stuur je een team van een 10-tal medewerkers aan, ieder met zijn eigen specialisatie. Je hebt verantwoordelijkheid over de budgetten van de afdeling.

Als afdelingshoofd Topsport zorg je mee voor de verankering van het topsportbeleid binnen een integraal Vlaams sportbeleid, ben je lid van het managementcomité en bepaal je mee het algemeen sportbeleid van Sport Vlaanderen

Voor meer informatie kunt u de uitgebreide functiebeschrijving raadplegen.

Profiel

U kan deelnemen indien u op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden:

  • U hebt tenminste een masterdiploma dat toegang verleent tot niveau A, met uitzondering van de interne kandidaten die al tot een niveau A of een gelijkgesteld niveau behoren;
  • U hebt 6 jaar relevante beroepservaring. Voor de berekening van die ervaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd;

Voor de berekening van deze relevante beroepservaring komen in aanmerking :

  • Aantoonbare leidinggevende ervaring in een procesmatige of projectmatige topsportwerking van een professionele club, sportfederatie, …
  • Relevante operationele ervaring inzake de beleidsmatige of inhoudelijke bewaking/aansturing of trainingstechnische omkadering van (een groep van) topsporters of topsportteams, in de rol van (niet exhaustieve lijst) dossierbehandelaar, trainer/coach, program driver, technisch directeur, high performance manager,… hetzij op het ambitieniveau van het Vlaamse topsportbeleid (traject naar top-8 plaatsen of medailles op EK, WK, OS in Olympische/Paralympische disciplines) hetzij in een professioneel topsport circuit

In uw sollicitatieformulier dient u aan te tonen dat u beschikt over de gevraagde ervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kan u contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Lisa Naessens, lisa.naessens@kb.vlaanderen.be of 0490 499 833)

Diploma's

  • Master (MA)

Aanbod

De geselecteerde kandidaat wordt toegelaten tot een proeftijd in de graad van hoofdadviseur met de rang A2M (tenzij men reeds benoemd is in de graad van hoofdadviseur) en aangewezen bij mandaat in de vacant verklaarde functie van afdelingshoofd (rang A2A).

Na gunstig gevolg van de proeftijd wordt de titularis vastbenoemd in de graad van hoofdadviseur.

Plaats tewerkstelling

Adres
Arenbergstraat 5 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Lisa Naessens
Via formulier

Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature solliciteer dan uiterlijk op 7 januari 2019. U stuurt een ingevuld sollicitatieformulier en een kopie van uw diploma via mail naar managementjobs@vlaanderen.be. Geef in uw sollicitatieformulier ook aan of u denkt recht te hebben op een vrijstelling.

Vermeld in het onderwerp van uw mail de vacaturetitel en het vacaturenummer 28273.

 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte