Master diploma
Managementjobs
Voltijds

Functieomschrijving

De missie van het agentschap ‘Samen kansen creëren’ wordt ondersteund door volgende visie: ‘Wij zijn de stuwende kracht om samen de zorgbehoefte en ondersteuningsnood van elk kind, jongere en pleeggast op een kwaliteitsvolle en integrale manier te beantwoorden’.

Kinderen, jongeren en ouders krijgen soms te maken met situaties die ze niet de baas kunnen. Bij ernstige of langdurige problemen kunnen ze in contact komen met Jongerenwelzijn via verschillende kanalen.

Het agentschap bevindt zich op heden in een overgangssituatie van fusie met Kind en Gezin ten einde deel uit te maken van een toekomstig ééngemaakt agentschap. Het persbericht van de bevoegde minister stelt dat ‘Het eengemaakte agentschap richt zich tot kinderen en jongeren en hun gezin’, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. ‘Ook minderjarigen en jongvolwassen personen met een handicap maken deel uit van de doelgroep tot wie het aanbod zich richt. Daarbij wordt ook de geestelijke gezondheidssector structureel betrokken. Dit alles om de totaliteit van de dienst- en hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun gezinnen maximaal te omvatten: van het Groeipakket (de vernieuwde kinderbijslag), de preventieve gezinsondersteuning, de kinderopvang, over pleegzorg en alle vormen van ondersteuning en jeugdhulp, inclusief het aanbod voor minderjarige en jongvolwassen personen met een handicap tot het jeugddelinquentierecht. Hiermee zullen we tevens efficiëntiewinsten boeken.’
De samensmelting wordt verder voorbereid in 2018 om in de loop van 2019 operationeel te worden. Een transitieteam zal de verandering begeleiden.

Voor het agentschap zijn we op zoek naar een algemeen directeur. Meer informatie over de functie kan u terugvinden in de functiebeschrijving via de knop ‘download selectiereglement’ op deze pagina.

Een leidinggevende binnen de Vlaamse overheid gelooft in de waarden van de Vlaamse overheid en draagt die op een geresponsabiliseerde manier uit in vier leiderschapsrollen: leider, manager, ondernemer en coach.

De Vlaamse overheid is een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werken we aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

Profiel

  • Kandidaten dienen ten minste in het bezit te zijn van een diploma dat toegang verleent tot niveau A, zoals bepaald in Vlaamse overheidsdienst, met uitzondering van de interne kandidaten die al tot niveau A of een gelijkgesteld niveau behoren.
  • Bijkomend komen voor deze vacature enkel de kandidaten in aanmerking die beschikken over een leidinggevende ervaring van minstens 3 jaar, verworven in de laatste 10 jaar, of over 8 jaar relevante beroepservaring. Onder leidinggevende ervaring wordt ervaring verstaan inzake beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de private sector. Ervaring binnen de brede jeugdhulpverlening (zoals beschreven in punt 4.2.2 van de functiebeschrijving) wordt aanzien als relevante beroepservaring.

Diploma's

  • Master (MA)

Aanbod

  • Een inhoudelijk boeiende en uitdagende job die maatschappelijk heel relevant is;
  • Een bezoldiging in de salarisschaal A288. Het brutojaarloon zal zich, afhankelijk van uw ervaring, situeren tussen 83.720 euro en 105.976 euro bruto per jaar, exclusief een managementtoelage, eindejaars- en vakantietoelage; mandaattoelage van 720 euro op jaarbasis à 100%, plus bijkomende voordelen. Meer info vindt u op www.werkenvoorvlaanderen.be.
  • Een mandaatfunctie van zes jaar, maximaal tweemaal hernieuwbaar;
  • Voor interne kandidaten een statutaire benoeming en een tijdelijke aanwijzing in de betrokken mandaatfunctie;
  • Voor externe kandidaten vertaalt dit zich in een keuze tussen:
  1. Een benoeming bij de diensten van de Vlaamse overheid en vervolgens een tijdelijke aanwijzing in de betrokken mandaatfunctie;
  2. Een indienstneming met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Adres
Koning Albert II-laan 35 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Céline Cleenewerck
Via formulier

Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature solliciteer dan uiterlijk op 12 oktober 2018. U stuurt een ingevuld sollicitatieformulier en een kopie van uw diploma via mail naar managementjobs@vlaanderen.be.

Vermeld in het onderwerp van uw mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer 28006.

Uw kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:
- u het sollicitatieformulier gebruikt
- u uw kandidatuur uiterlijk op 12 oktober 2018 stuurt naar managementjobs@vlaanderen.be.

Het sollicitatieformulier kan u op deze pagina via de knop ‘solliciteer nu’ terugvinden.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte