Graduaats- of bachelor diploma
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Voor het zaadlaboratorium in Merelbeke zijn we binnen de dienst kwaliteit van de afdeling Kwaliteit Dier, Kwaliteit Plant en Visserij van het Departement Landbouw en Visserij op zoek naar een gedreven zaadanalist.Het laboratorium voor zaadontleding te Merelbeke is geaccrediteerd door de International Seed Testing Association (ISTA). Door de accreditatie is het laboratorium gemachtigd om Internationale Oranje ISTA-Certificaten uit te geven. Deze specifieke ontledingsbulletins geven de grootst mogelijke waarborg voor de handel in zaaizaden. Het is de verantwoordelijkheid van de analist dat de proeven met zorg worden uitgevoerd zodat de betrouwbaarheid van de resultaten gewaarborgd is.

In deze functie voer je monsternames uit, schrijf je stalen van zaaizaad van landbouwgewassen en groentegewassen in, plan je de analyses van het zaaizaad en voer je nauwkeurige ontledingen uit voor het bepalen van de kwaliteit van het zaaizaad. Hiervan maak je een activiteitenverslag op.

Je onderneemt tevens actie om voortdurend op de hoogte te blijven van de technische ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Interesse in deze functie? Bekijk dan zeker de volledige functiebeschrijving.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

 • Je hebt een bachelorsdiploma Laborant bij voorkeur in de microbiologie

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 2 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma.Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Tamara Mertens, tamara.mertens@kb.vlaanderen.be, 0492 15 18 05).

Diploma's

 • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de priv├ęsituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Om de continu├»teit van de dienst te kunnen garanderen bestaat de mogelijkheid echter dat er in deze periode uitzonderlijk moet gewerkt worden.
 • Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag, 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 3 maanden vormen een inwerkperiode.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Adres
Burgemeester Van Gansberghelaan 92 9820 MERELBEKE

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Tamara Mertens
Via formulier

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 25 juli 2018.

Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma:

 • bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
 • of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum,Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.

Ben je student, bezorg ons dan in de plaats van een kopie van het diploma een attest dat vermeldt dat je student bent en je binnen de 2 maanden het gevraagde diploma kan behalen.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • je het sollicitatieformulier gebruikt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 25 juli 2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Het sollicitatieformulier vind je bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte