Graduaats-, bachelor of master diploma
OVAM
Mechelen
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

De OVAM zorgt ervoor dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem. We doen dit niet alleen, maar samen met burgers, bedrijven en steden en gemeenten. Dat succesrecept maakt Vlaanderen vandaag toonaangevend. Wordt u onze nieuwe collega?

Binnen het team van Vlaanderen Mooi is de OVAM op zoek naar een bedrijven coach. Vlaanderen Mooi is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare reinheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Vlaanderen Mooi geeft uitvoering aan haar beleid onder de naam Mooimakers. Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is de motor van een maatschappelijke beweging waar iedereen deel van kan uitmaken. Daarnaast organiseert Mooimakers elk jaar een grote sensibiliseringscampagne om iedereen te motiveren geen zwerfvuil en sluikstort te veroorzaken.

Deze vacature kadert in de uitbreiding van het huidige team Vlaanderen Mooi van de OVAM. Het huidige team bestaat uit 10 personen, 1 coördinator, 6 medewerkers van de OVAM, 2 medewerkers van Fost Plus en 1 medewerker van VVSG.

Takenpakket

Het team Vlaanderen Mooi heeft als doel de openbare netheid te verbeteren. Het streeft naar een optimale aanpak van zwerfvuil en algemene netheid door de lokale besturen, bedrijven, intercommunales en andere partners actief te betrekken en te ondersteunen. De medewerkers van het team Vlaanderen Mooi zijn een aanspreekpunt voor lokale besturen en andere partners. Zij helpen met vragen, geven vorming en stimuleren de samenwerking en uitwisseling. Het team begeleidt proefprojecten in de innovatieve aanpak van zwerfvuil, biedt ondersteuning bij de capaciteitsopbouw van partners, beheert een meetinstrument rond netheid, zorgt voor uitwisseling van ervaring tussen de partners, en biedt de bedrijven, gemeenten en intergemeentelijke verenigingen de inhoudelijke, financiële en materiële ondersteuning die zij nodig hebben in hun strijd tegen zwerfvuil, sluikstorten en andere aantastingen van de netheid in het publiek domein.

Als bedrijvencoach binnen het team Vlaanderen Mooi:

 • gaat u proactief op zoek naar bedrijven die willen samenwerken om de openbare netheid te vergroten.
 • begeleidt en ondersteunt u bedrijven bij de projecten die worden opgezet.
 • staat u in de voor de vooruitgang van deze projecten en het behalen van de doelstellingen.
 • denkt u mee met de bedrijven wanneer zij vragen hebben of nood aan ondersteuning.
 • bent u verantwoordelijk voor het overleg met sectorfederaties.
 • vormt u een belangrijke schakel tussen bedrijven, sectoren en Mooimakers.
 • volgt u de verschillende dossiers administratief correct op.
 • bent u het eerste aanspreekpunt voor bedrijven.
 • verzorgt u de communicatie van en naar deze doelgroep en denkt mee na over hoe we deze doelgroep het best kunnen bereiken.

Profiel

Het team Vlaanderen Mooi is op zoek naar een enthousiaste en gedreven medewerker met een grote interesse in milieu en maatschappij. Een echte teamplayer die samenwerkingsgericht is, open communiceert en resultaatsgericht werkt.

Verder bent u:

 • proactief en kan u opportuniteiten en gevoeligheden detecteren, voeling houden met partners, stakeholders... ;
 • in staat om verschillende projecten tegelijkertijd, zelfstandig te beheren;
 • in staat om nieuwe projecten zelfstandig op te zetten;
 • vlot in de omgang en communicatief sterk en kan u enthousiasmeren en omgaan met weerstand;
 • bereid kennis te delen en systematisch door te geven aan collega's.

We vragen flexibiliteit naar verplaatsingen (in heel Vlaanderen) en werkuren (avondprestaties indien nodig).

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • ‘bewijs van goed gedrag en zeden’ kunnen voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de dienstplichtwetten voldoen;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 • U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A/B (meer info: zie overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A of B behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.ond.vlaanderen.be/naric.
 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor ( www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Specifieke functievereisten of ervaring

 • U hebt minimum 5 jaar ervaring in het bedrijfsleven.
 • U bent sterk in het organiseren en leiden van vergaderingen en workshops.
 • U heeft ervaring in het creëren van draagvlak bij verschillende stakeholders en omgaan met weerstand.
 • U bent sterk in het onderhandelen en bemiddelen.
 • U beschikt over een rijbewijs – type B en bent bereid tot verplaatsingen in heel Vlaanderen.
 • U beschikt over kennis van en ervaring met volgende software, nodig om uw taken vlot te kunnen uitvoeren: Windows 7; het Microsoft office en Libre office pakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • verantwoordelijkheid nemen
 • communiceren
 • inleving
 • netwerken
 • analyseren
 • klantgerichtheid

Diploma's

 • Master (MA)
 • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

Aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur, zolang de overeenkomst tussen de minister en het verpakkende bedrijfsleven duurt.
 • Een verloning van minimum 3141,81 euro (basisloon) bruto/maand voor niveau A en 2326,03 euro (basisloon) bruto/maand voor niveau B. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Plaats tewerkstelling

Adres
OVAM
Stationsstraat 110 2800 MECHELEN

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Mevr. Fatna El Khanf
Via online formulier

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 4 juni **2018**. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Marijke Cardon (tel: 015 284 505, email: marijke.cardon@ovam.be).

Meer informatie over Vlaanderen Mooi vindt u via www.mooimakers.be.

Selectieprocedure

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. Screening op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 23. De sollicitanten die niet geselecteerd worden op basis van deze selectiestap krijgen hiervan een schriftelijk bericht.
 2. Jurygesprek met een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, eventueel aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de teamcoördinator, een vertegenwoordiger Fost Plus, een vertegenwoordiger VVSG en een OVAM HR-medewerker. Het gesprek vindt plaats in week 24 – 25. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit: een voorselectie, een persoonlijkheidsvragenlijst, een aanvullende case, een assessment, een extra gesprek of andere relevante tests (bijv. computervaardigheid, ….). De conclusies hiervan worden toegevoegd aan het advies aan de administrateur-generaal.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies, wie als beste kandidaat geselecteerd wordt.
 5. Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.
 6. De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte