chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Master diploma
  Wonen-Vlaanderen
  Sint-Joost-ten-Node
  Contractueel onbepaalde duur
  Voltijds

  Functieomschrijving

  1 DE VACATURE IN HET KORT

  Als begeleider lokaal woonbeleid geef je advies of begeleiding inzake woonbeleid aan klanten (zowel extern als intern) met als doel deze klanten (proactief) oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een gepast antwoord op hun nood of vraag.

  2 FUNCTIECONTEXT

  Bij ons werken een kleine 300 medewerkers. Ze dragen allemaal hun steentje bij om het woonbeleid te doen slagen. Het agentschap Wonen-Vlaanderen bestaat uit een stafdienst en vier afdelingen, namelijk de afdeling Tegemoetkomingen, de afdeling Woningkwaliteit, de afdeling Toezicht en de afdeling Woonbeleid. Het agentschap heeft zowel medewerkers in dienst in Brussel als in de provinciehoofdsteden.

  De afdeling Woonbeleid staat in voor het voorbereiden, ondersteunen, monitoren en evalueren van het beleid, dit voor wat betreft het beleid inzake het lokaal woonbeleid, de erkenning en financiering van sociale huisvestingsmaatschappijen, de bijzondere sociale leningen, de sociale en bescheiden koopwoningen en de sociale en private huurwetgeving. Ze ondersteunt de andere afdelingen van Wonen-Vlaanderen in hun beleidsvoorbereiding en –evaluatie.

  3 TAKENPAKKET

  DOEL VAN DE FUNCTIE

  Als begeleider lokaal woonbeleid van de decentrale diensten in Limburg en Vlaams-Brabant van de afdeling draag je zorg voor de ondersteuning van de lokale besturen inzake lokaal woonbeleid en draag je – samen met de centrale medewerkers van het team Lokale besturen – bij tot het opvolgen van het bindend sociaal objectief en de programmatie van sociale huisvestingsprojecten.

  Voor meer informatie, raadpleeg het selectiereglement in bijlage.

  Profiel

  4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN

  Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

  1) Je hebt een diploma master of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

  2) Je kunt ook deelnemen aan de selectieprocedure als je laatstejaarsstudent bent in het academiejaar 2017-2018. Je kan de functie enkel opnemen indien je op het moment van indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

  Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

  Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde:

  Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

  Voor meer informatie, raadpleeg het selectiereglement in bijlage.

  Diploma's

  • Master (MA)

  Aanbod

  5 AANBOD

   Je krijgt een contract van onbepaalde duur.

   Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

   Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

   Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

   Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

   Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

   Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van adjunct van de directeur (A111), je aanvangssalaris bedraagt minimaal 3141,81 euro bruto per maand

   Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

   Je eerste 9 maanden vormen een inwerkperiode.

   Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing op te nemen

   Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

  Voor meer informatie, raadpleeg het selectiereglement in bijlage.

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Mevr. Inge Peeters
  Via formulier

  Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 5/3/2018.

  Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier, samen met een kopie van je diploma:

   bij voorkeur via mail naar inge.peeters@ascento.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.

   of per post naar: Ascento – Roderveldlaan 3 – 2600 Berchem

  Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

   je het sollicitatieformulier gebruikt

   je een kopie van het vereiste diploma toevoegt

   je je kandidatuur uiterlijk op 5/3/2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

  Het sollicitatieformulier kan je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

  Indien je geen pc hebt, kan je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Inge Peeters, consultant Ascento, 03 217 26 40.

   

   

  Voor meer informatie, raadpleeg het selectiereglement in bijlage.

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!