Master diploma
Statutair
Voltijds

Functieomschrijving

Hou je van zelfstandig werken en coördineren? Neem je graag initiatief en werk je graag mee aan de ontwikkeling van een toekomstgericht beleid voor de samenleving? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou!

Als beleidsadviseur voor de Vlaamse Dienst van de Gouverneur in Antwerpen fungeer je als partner van een brede groep belanghebbenden en neem je een verbindende rol op, zowel binnen als buiten de overheid.

De gouverneur neemt op vraag van de Vlaamse regering een coördinerende rol op in oa.

1. Mobiliteit: Het toekomstverbond en meer bepaald het Haventracé. (http://toekomstverbond.be/)

2. Hernieuwbare energie: oa. Windturbines, geothermie,…

3. Dossiers als de vallei van de Kleine Nete. (www.kleinenete.be)

Lees meer over de functie en het takenpakket in het selectiereglement.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende twee voorwaarden :

1)Je hebt een master diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A2 binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

2)Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante ervaring in het coördineren van processen en het bij elkaar brengen van partijen om ze te verbinden.

Lees meer over het profiel in het selectiereglement.

Diploma's

  • Master (MA)

Aanbod

•Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adviseur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211.

Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 4.143,50 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

•Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.

•We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Adres
Koningin Elisabethlaan 22 2000 ANTWERPEN

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Gitte Collier
Via formulier

Selectieprocedure: 

1) De cv-screening gebeurt in de week van 10 januari 2019 (datum onder voorbehoud).

2) voorselectie op basis van vragenlijst. Deze selectiefase gebeurt met afgevaardigden van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke. Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats op 10 januari 2019 (datum onder voorbehoud).

3) Assessment center uitgevoerd door een extern kantoor in de week van 14 januari 2019 of de week van 21 januari 2019. 

4) Er is een eindgesprek met case en persoonlijkheidsvragenlijst. Dit zal afgenomen worden door afgevaardigden van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke. Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in provinciehuis Antwerpen op 31 januari 2019 (datum onder voorbehoud).

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 7 januari 2019. 

Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma: 

•bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer. 

•of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel 

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als: 

•je het sollicitatieformulier gebruikt 

•je je kandidatuur uiterlijk op 7 januari 2019 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs). 

Vragen? 

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: 

Hans Ides 

Kabinetschef Gouverneur Cathy Berx 

Hans.IDES@provincieantwerpen.be 

tel 032405045 

 Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met: 

Gitte Collier 

selectieverantwoordelijke 

gitte.collier@vlaanderen.be 

tel 0492 18 31 85

De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de selectieverantwoordelijke.

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog!

 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte