chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Master diploma
  Het Departement Buitenlandse Zaken
  Brussel
  Contractueel onbepaalde duur
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Heb je een passie voor cultuur én ervaring in een culture sector? Is netwerken je ding en wil je graag cultuur integreren in internationale betrekkingen? Dan is deze vacature iets voor jou!

  Als beleidsmedewerker formuleer je voorstellen en adviezen in het kader van culturele projecten. Je werkt daarom als schakel tussen de sector, het beleid en het departement buitenlandse zaken.Door je duidelijke visie en aanpak ben je in staat om draagvlak en betrokkenheid te creëren om cultuur een actieve plaats te kunnen geven op internationaal vlak. Je bouwt sterke samenwerkingsrelaties op en neemt initiatief. Je volgt actief de trends op in het culture werkveld en weet hierop in te spelen. Je stelt je flexibel op en bent bereid om dienstverplaatsingen te maken, daar je de mogelijkheid krijgt om de minister te vergezellen op buitenlandse werkmissie.

  Lees meer over de functie in het selectiereglement.

  Profiel

  Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

  1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor ( www.selor.be).

  2) Je hebt minimaal 2 jaar beroepservaring in een culturele sector en/of in cultuur bij een overheidsinstantie.

  Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:
  Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.
  Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste relevante werkervaring.

  Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Fatima El Herbouti, Fatima.Elherbouti@kb.vlaanderen.be, 0484/02.22.99).

  Lees meer over het profiel in het selectiereglement.

  Diploma's

  • Master (MA)

  Aanbod

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
  • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
  • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
  • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3141,81 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.
  • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
  • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

  Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
  www.werkenvoorvlaanderen.be

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Fatima El Herbouti
  Via formulier

  Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 22 december.

  Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma:
  • bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
  • of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel

  Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:
  • je het sollicitatieformulier gebruikt
  • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
  • je je kandidatuur uiterlijk op 22 december naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

  Je vindt het sollicitatieformulier op deze pagina bij “formulier”.
  Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Eva De Wilde, 0492/15.25.29.

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!