Master diploma
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Voer je graag onderzoeken uit en ben je gebeten door cijfers en studies? Denk jij dat de steden en gemeenten de motor zijn van de samenleving, een plaats waar op innovatieve wijze oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke uitdagingen? Wil jij bruggen helpen slaan tussen burgers en besturen? Heb je kennis van kwantitatief onderzoek en ben je een kei in statistiek? Ben je sterk communicatief en wil je graag meewerken aan organisatiebrede projecten? Dan ben jij de collega die wij zoeken!

Als beleidsmedewerker onderzoek en evaluatie bouw je mee het Kenniscentrum van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) uit. Je werkt mee aan de voorbereiding, opvolging en evaluatie van de kennisproducten van het Agentschap in het bijzonder (maar niet uitsluitend) in het domein van het stedenbeleid, Brussel en de Vlaamse Rand (bijvoorbeeld: de Gemeente- en Stadsmonitor, het Cijferboek Vlaamse Rand of de Taalbarometer).
Je verricht concrete analyses op basis van een goedgekeurde onderzoeksagenda. Je vertaalt de resultaten naar beleidsaanbevelingen die nuttig zijn voor het Vlaamse beleid, alsook voor steden en gemeenten. Maar je formuleert ook zelf onderzoeksvoorstellen. Je bepaalt mee welke datasets verzameld en geanalyseerd worden, formuleert beleidsvoorstellen rekening houdend met de trends en evoluties in het beleid en bepaalt mee welke onderzoeken opgezet of begeleid worden.
Bovendien zal je de resultaten van je onderzoek(en) presenteren aan de belanghebbenden en beleidsmakers (zowel op vraag als op eigen initiatief).

Profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.
 2. Je hebt minimaal 2 jaar functierelevante onderzoekservaring na het behalen van het diploma

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 1. Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Diploma's

 • Master (MA)

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3204,70 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Plaats tewerkstelling

Adres
Havenlaan 88 bus 70 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Alexander Hameeuw
Via formulier

Solliciteer uiterlijk op vrijdag 01/03/2019 door het sollicitatieformulier en een kopie van je diploma te bezorgen aan werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer 28587.
 
De selectieprocedure (timing onder voorbehoud):

 1. CV screening en voorselectie: week van 18/03/2019
 2. Jurygesprek met case en persoonlijkheidstest: 25/03/2019 of 27/03/2019 te Brussel
   

Meer informatie over de inhoud van de funtie:

Meer informatie over de selectieprocedure:

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte