Master diploma
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Als beleidsmedewerker plattelandsbeleid werk je mee aan de uitbouw en ontwikkeling van het plattelandsbeleid in Vlaanderen. Je bent een bruggenbouwer en werkt op basis van heldere en gewogen analyses beleidsvoorstellen uit. Je ondersteunt de beleidsmakers, je zorgt voor een vlotte samenwerking en je draagt bij tot de leefbaarheid van het platteland in Vlaanderen.

Zo werk je onder meer mee aan:

• de monitoring en evaluatie van plattelandsmaatregelen;

• de kennisdeling over plattelandsthema’s onder meer op basis van onderzoekresultaten;

• het bepalen van de toekomstige uitdagingen op het platteland en het formuleren van antwoorden daarvoor;

• de afstemming over plattelandsthema’s met andere beleidsdomeinen, VVP, VVSG en betrokken organisaties;

• het opvolgen van de implementatie van aanbevelingen uit IPO-adviezen over plattelandsthema’s (oogstbare landschappen, duurzaam onderhoud van het landschap, leefbaarheid van dorpen, …).

Profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde:

• Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier:
https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen:
http://naricvlaanderen.be/nl/erkenning-buitenlands-diploma

Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (
www.selor.be).

Diploma's

  • Master (MA)

Aanbod

- Je krijgt een contract van onbepaalde duur.

- Het betreft een boeiende en uitdagende functie met maatschappelijke relevantie.

- Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

- Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

- Je hebt de mogelijkheid tot telewerken.

- Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

- Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

- Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 20 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 3.204,70 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op
www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

- Je eerste zes maanden vormen een inwerkperiode.

- Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing op te nemen.

- Deze procedure voldoet aan de voorwaarden van een objectief wervingssysteem en geeft toegang tot toekomstige statutaire bevorderingsprocedures.

Plaats tewerkstelling

Adres
Koning Albert II-laan 15 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Karen De Swaef
Via formulier

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 6 januari 2019.

Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier, samen met een kopie van je diploma, bij voorkeur via mail naar - personeelsdienst@vlm.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel.
- of per post naar:
  Vlaamse Landmaatschappij
 Personeelsdienst
 t.a.v. Karen De Swaef
 Koning Albert II-laan 15
 1210 Brussel

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:
- je het sollicitatieformulier gebruikt
- je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
- je je kandidatuur uiterlijk op 6 januari 2019 naar ons stuurt (de datum van poststempel of datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

Het sollicitatieformulier kan je terugvinden als bijlage bij deze vacature.

Indien je geen pc hebt, kan je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Karen De Swaef, tel. 02/543 72 22.

 

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met Els Hofkens, diensthoofd Plattelandsbeleid, e-mail: els.hofkens@vlm.be, tel: 02/543 72 26.
 
Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met Karen De Swaef, HR-verantwoordelijke, e-mail: personeelsdienst@vlm.be, tel: 02/543 72 22.

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

 

Meer informatie over de selectieprocedure kan je terugvinden in het selectiereglement als bijlage bij deze vacature.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte