Master diploma
Contractueel bepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Binnen de afdeling Strategische Beleidsondersteuning maak je deel uit van het team internationaal onderwijsbeleid dat de coördinatie opneemt van het Europese, multilaterale en bilaterale onderwijsbeleid. Jouw opdracht situeert zich in hoofdzaak bij het Europese onderwijsbeleid.

Je staat in voor de coördinatie en opvolging van het Eurydice-netwerk. Eurydice verzamelt en verspreidt informatie en analyses over de onderwijssystemen en -beleid in 37 Europese landen. Je verzamelt en bundelt de Vlaamse input voor de studies die opgezet worden door het netwerk, je staat in voor de eindredactie van de teksten die aan de Europese Commissie overgemaakt worden en je rapporteert over de lopende hervormingen en beleidsontwikkelingen bij de trimestriële update van de Vlaamse landenpagina op de Eurydice-website. Wanneer nieuwe rapporten verschijnen, sta je in voor de verdere verspreiding en communicatie naar de minister en naar de collega’s in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Je ontwikkelt een communicatiestrategie om de producten van Eurydice zo breed mogelijk te verspreiden onder alle belanghebbenden.

Je vertegenwoordigt de Vlaamse overheid bij de contacten met de Europese Commissie. Je bent ver-antwoordelijk voor de administratieve opvolging en rapporteringen aan de Europese Commissie in het kader van het ontvangen van de jaarlijkse toelage.

Naast je taken in het kader van het Eurydice-netwerk ben je verantwoordelijk voor een aantal Europese onderwijsdossiers. Zo sta je in voor de opvolging van het Europees Semester en de landenspecifieke aanbevelingen, voor de Europa 2020-strategie en van het strategisch raamwerk voor Europese sa-menwerking inzake onderwijs en vorming (ET 2020). Je coördineert binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming de verzameling van de input en de redactie van de rapporten die in het kader van het Europees Semester, de Europa 2020-strategie en ET2020 dienen aangeleverd te worden. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de opvolging van de impact van de Brexit op het onderwijsbeleid.

Je ondersteunt je collega die halftijds gedetacheerd is als onderwijsattaché bij de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie bij het voorbereiden van de dossiers die geagendeerd zijn in het Europese Onderwijscomité. Je volgt globaal de dossiers die daar aan bod komen mee op, zodat je desgevallend de onderwijsattaché kan vervangen als die afwezig is.

Je beschikt over sterke redactionele vaardigheden en over voldoende analytisch vermogen om uit veel informatie de essentie te selecteren en te vertalen naar heldere en goed gestructureerde teksten. Gelet op het feit dat de communicatie in het Eurydice-netwerk en met de Europese Commissie in het Engels verloopt, is een zeer grondige schriftelijke en mondelinge kennis van die taal een absolute vereiste. Ook een goede mondelinge kennis van het Frans is noodzakelijk.

Profiel

Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier:
https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het ver-eiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen:
http://www.ond.vlaanderen.be/naric
Heb je je diploma behaald in een andere taal dan het Nederlands, dan moet je een taaltest afleggen bij Selor.

Technische competenties:
• Een zeer grondige schriftelijke en mondelinge kennis van het Engels.

• Een goede mondelinge kennis van het Frans.

• Sterke redactionele vaardigheden.

• Voldoende analytisch vermogen.

• Je hebt kennis van het onderwijsbeleid of je bent bereid je die op korte termijn eigen te maken.

Diploma's

  • Master (MA)

Aanbod

Wij bieden je een boeiende baan aan met ruime opleiding- en ontplooiingskansen. Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstver-lening nastreeft.

- Je krijgt een contract van bepaalde duur (1 jaar), met mogelijkheid tot verlenging mits een positieve evaluatie.

- Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

- Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming is gehuisvest op wandelafstand van het Noord-station te Brussel, is uitgerust met moderne kantoorapparatuur en beschikt over een eigen personeelsrestaurant. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

- Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. Er is ruime mogelijkheid tot telewerk.

- Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

- Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

- Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten (
https://overheid.vlaanderen.be/omzendbrief-dvobzpo20102). Je aanvangssalaris is minimaal 3.080,23 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet in-begrepen. Op
www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

- Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing op te nemen

- Deze procedure voldoet aan de voorwaarden van een objectief wervingssysteem en geeft toegang tot toekomstige statutaire bevorderingsprocedures.

Plaats tewerkstelling

Adres
Koning Albert II-laan 15 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Melissa Lievens
Via formulier

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 2 december ’s avonds (23u59’).

Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier, samen met een kopie van je diploma, via mail naar sollicitaties.departement@ond.vlaanderen.be.

Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer.
Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:
- je het sollicitatieformulier gebruikt
- je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
- je je kandidatuur uiterlijk op 2 december ’s avonds (23u59’) naar ons mailt (de datum van verzen-ding mail geldt hiervoor als bewijs).

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte