Graduaats- of bachelor diploma
VDAB
Sint-Joost-ten-Node
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

DE VACATURE IN HET KORT

Beschik je over de nodige communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen?

Ben je een gemotiveerde teamplayer, ben je iemand die graag op zoek gaat naar oplossingen? Dan ben jij de persoon die we zoeken.

Als enthousiaste bemiddelaar kan je de Brusselse werkzoekenden motiveren, informeren en hen op weg helpen richting een job in Brussel of Vlaanderen.

Dit kan via begeleiding, een beroepsopleiding en/of door het leren van de Nederlandse taal.

Wil je met ons samenwerken om meer Brusselse werkzoekenden aan het werk te helpen in Vlaanderen. Sta je graag voor een groep en spreek je ook graag eens een andere taal? Kan je mensen warm maken om een nieuwe uitdaging aan te gaan en verplaats je je graag binnen Brussel? Heb je affiniteit met coaching? Dan is deze vacature beslist iets voor jou.

FUNCTIECONTEXT

Als bemiddelaar informeer je werkzoekenden over hun kansen op de arbeidsmarkt en hoe VDAB Brussel hen kan helpen om een job te vinden. Samen met de werkzoekende bekijk je welke richting hij/zij kan inslaan en wat hij/zij allemaal nodig heeft om aan de slag te gaan.

Je zal veel met Brusselse werkzoekenden in contact komen. Daarom is een goede kennis van de Franse taal belangrijk. Conversaties voeren in het Frans en infosessies geven in het Frans horen er zeker bij. Kennis van andere talen is een extra troef.

Je komt terecht in een team van bemiddelaars die net als jij, doorheen Brussel trekken om die Brusselaars te bereiken. Je stemt voortdurend af met je collega’s.

Daarnaast werk je ook vaak samen met collega’s uit andere organisaties zoals Actiris, Bruxelles Formation en Tracé Brussel.

Als team zorg je ervoor dat de Brusselse werkzoekende weet waar VDAB Brussel voor staat en waarvoor hij/zij bij VDAB terecht kan. Je bepaalt met de werkzoekende, via gesprekken, wat hij/zij nog nodig heeft om aan een job te geraken. Je wacht niet tot de Brusselse werkzoekende naar jou komt maar je gaat nar hem/haar op zoek.

Concreet betekent dit dat verplaatsingen bij de job horen, voornamelijk binnen Brussel, en dat occasioneel weekend- en avondwerk kan voorkomen.

VDAB is de publieke tewerkstellingsdienst van Vlaanderen en heeft een van de grootste jobsites van Vlaanderen.

 • Het is onze taak om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen. We doen dit via arbeidsbemiddeling, het organiseren van opleidingen en het aanbieden van loopbaandienstverlening.
 • Om onze doelstellingen te realiseren, rekenen we op de dagelijkse inzet van onze medewerkers verspreid over Vlaanderen en Brussel.
 • Daarnaast hebben we ook tal van partners. Samen met hen zoeken we manieren om de arbeidsmarkt nog transparanter en dynamischer te maken.
 • Bekijk het filmpje:
  Werken bij VDAB.Meer informatie over de functiebeschrijving, het selectiereglement en het takenpakketprofiel vind je in de bijlage.

Profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

 • Je bent minimum in het bezit van een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid*.

Je kunt ook deelnemen aan de selectieprocedure indien je
binnenkort afstudeert en binnen de 1 maand na
8 februari 2019 (uiterste inschrijvingsdatum) het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Je kunt deelnemen via
horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

*Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

Meer informatie over de functiebeschrijving, het selectiereglement en het takenpakket in de bijlage

Diploma's

 • Academisch (gerichte) bachelor (ABA)
 • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

Aanbod

 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag).
 • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal B111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 2372,59 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.
 • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, wordt de functie opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Adres
VDAB
Sterrenkundelaan 14 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Maxi Hanquier
Via online formulier

Planning sollicitatieproces (onder voorbehoud)

 • solliciteren tem 8 februari 2019
 • cv-screening
 • jurygesprekken met case: 22 en 26 februari 2019
 • psychotechnische screening
 • einddeliberatie
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte