chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Graduaats- of bachelor diploma
  VDAB
  Antwerpen
  Contractueel onbepaalde duur
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Met ons team van 24 jobcoaches, verspreid over de provincie, zijn we op zoek naar een enthousiaste collega. Heb je een passie voor coachen en wil jij ons team versterken?

  Solliciteer dan nu op deze functie!

  • Je werkt met werkzoekenden in groep en individueel.
  • Je gaat samen met je klant op pad, overwint obstakels bij het solliciteren of in werkattitudes en gaat op zoek naar een passende job. Je bent hierbij niet bang om uit je comfortzone te stappen.
  • Je vertrekt vanuit het talent van de klant en gaat hiermee aan de slag op een coachende manier.
  • Je doel is een duurzame tewerkstelling voor de klant of tenminste een stap dichter bij de arbeidsmarkt.
  • Je hebt een grote affiniteit met anderstaligen.
  • Je wil graag alles weten over coachen.
  • Je bent niet bang om in nieuwe projecten in te stappen en te experimenteren met nieuwe concepten.
  • Je bent een voorbeeld in goede werkethiek.

  VDAB is de publieke tewerkstellingsdienst van Vlaanderen en heeft een van de grootste jobsites van Vlaanderen.

  • Het is onze taak om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen. We doen dit via arbeidsbemiddeling, het organiseren van opleidingen en het aanbieden van loopbaandienstverlening.
  • Om onze doelstellingen te realiseren, rekenen we op de dagelijkse inzet van onze medewerkers verspreid over Vlaanderen en Brussel.
  • Daarnaast hebben we ook tal van partners. Samen met hen zoeken we manieren om de arbeidsmarkt nog transparanter en dynamischer te maken.
  • Bekijk het filmpje: Werken bij VDAB’.

  Profiel

  Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

  • Je bent minimum in het bezit van een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid (*)
   OF
  • Je bent in het bezit van een ervaringsbewijs van arbeidsconsulent. Wanneer je een ervaringsbewijs hebt, dan duid je bij het online solliciteren aan dat je hoogst behaalde diploma ‘bachelor’ is en je voegt een kopie van je ervaringsbewijs toe aan je sollicitatie.

  Je kunt ook deelnemen aan de selectieprocedure als je laatstejaarsstudent bent in het academiejaar 2016-2017. Je kan enkel door VDAB aangeworven worden als je op het moment van indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

  Kandidaten die kunnen deelnemen via horizontale mobiliteit hoeven niet te voldoen aan deze diplomavoorwaarde. Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde: je bent (contractueel) tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

  (*)Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

  Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

  Diploma's

  • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

  Aanbod

  • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
  • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
  • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag).
  • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal B111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
  • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 2326,03 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.
  • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
  • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

  Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, Ieeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

  Plaats tewerkstelling

  VDAB
  Copernicuslaan 1 2018 ANTWERPEN

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Lieve Caers
  Via online formulier

   Je sollicitatie met CV én motivatiebrief moet ons te laatste op 01.09.2017 bereiken, online via bovenstaande link. Om je sollicitatie te kunnen indienen, moet je zowel een CV als een motivatiebrief toevoegen aan je sollicitatie. Zorg best dat je beide documenten klaar en bewaard hebt op je pc alvorens op de link te klikken.

   

  Meer informatie over de selectieprocedure kan je terugvinden in het bovenstaad selectiereglement. Bij een groot aantal kandidaten worden volgende criteria van preselectie gehanteerd: aanwezigheid van een verzorgd CV, gegronde motivatie, passen in de organisatiecultuur, relevante werkervaring, specifieke functievereisten.

   

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!