chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Graduaats- of bachelor diploma
  VDAB
  Vilvoorde
  Contractueel onbepaalde duur
  Voltijds

  Functieomschrijving

  VDAB is de publieke tewerkstellingsdienst van Vlaanderen, met een van de grootste jobsites van Vlaanderen.

  • Het is onze taak om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen. We doen dit via arbeidsbemiddeling, het organiseren van opleidingen en het aanbieden van loopbaandienstverlening.
  • Om onze doelstellingen te realiseren, rekenen we op de dagelijkse inzet van onze medewerkers verspreid over Vlaanderen en Brussel.
  • Daarnaast hebben we ook tal van partners. Samen met hen zoeken we manieren om de arbeidsmarkt nog transparanter en dynamischer te maken.
  • Bekijk het filmpje: Werken bij VDAB’.

  Alles wat je doet, doe je vanuit je ingesteldheid, je eigen waarden. Ook wanneer je je job doet, heb je deze eigen waarden. Bij VDAB legden we onze richtingaanwijzers vast waar we met z’n allen voor gaan: Fier zijn, dat is Durven Inspireren, Eerlijk zijn en Respect tonen. Dit zijn de waarden van onze organisatie.

  VDAB is op zoek naar gemotiveerde bemiddelaars voor het team bemiddelaarspool voor regio Vilvoorde. Als bemiddelaar bemiddel je actief tussen werkgever en werkzoekende met het oog op een duurzame tewerkstelling. Of je wijst je klant gericht door naar een van onze partnerorganisaties.

  Beschik je over een goed inlevingsvermogen, werk je graag in een team, ben je flexibel en beschik je over goede communicatieve vaardigheden (zowel persoonlijke communicatie als via moderne communicatiemiddelen) dan is deze vacature zeker iets voor jou!

  Krijg je graag meer informatie over deze vacature kom dan zeker naar een van de infosessies:

  • woensdag 27/9 om 13u in H. Consciencestraat 5, 2800 Mechelen / vergaderzaal 4.12
  • woensdag 4/10 om 9u in Witherenstraat 19 1800 Vilvoorde / vergaderzaal 2.28
  • dinsdag 10/10 om 13u in Copernicuslaan 1 2018 Antwerpen / vergaderzaal 013

  Je hoeft je niet op voorhand in te schrijven voor de infosessie.

  Je start in het team ‘bemiddelaarspool’. Het team van de bemiddelaarspool bestaat uit 12 bemiddelaars, 6 voor regio Antwerpen en 6 voor regio Vilvoorde. Je krijgt de eerste maanden een gevarieerd inwerktraject op jouw maat, met een combinatie van groepsleren, online leren en werkplekleren. Tijdens het leertraject kan je kennis maken met verschillende bemiddelaarsfuncties bij VDAB. Op die manier leer je VDAB als organisatie goed kennen. Je stroomt door naar een functie in een team waar er nood is aan een extra bemiddelaar. VDAB Vilvoorde kan gedurende 2 jaar op jou rekenen om de verschillende teams te ondersteunen. We streven naar een goede match tussen jouw competenties en de openstaande vacatures.

  De vacatures in regio Vilvoorde situeren zich vooral in Vilvoorde, Halle en Asse.

  De taken van bemiddelaar kan je terug vinden in het takenpakketprofiel in bijlage.

  Er wordt flexibiliteit verwacht zowel naar functie-inhoud als naar werkplaats.
  Zo zijn verplaatsingen naar andere werkwinkels of locaties in de provincie Vlaams-Brabant mogelijk.

  Profiel

  Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

  • Je bent minimum in het bezit van een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid [1].

  Of

  • Je bent in het bezit van een ervaringsbewijs van arbeidsconsulent. Wanneer je een ervaringsbewijs hebt, dan duid je bij het online solliciteren aan dat je hoogst behaalde diploma ‘bachelor’ is en je voegt een kopie van je ervaringsbewijs toe aan je sollicitatie.

  Kandidaten die kunnen deelnemen via horizontale mobiliteit hoeven niet te voldoen aan deze diplomavoorwaarde. Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde: je bent (contractueel) tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

  [1] Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

  Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

  Diploma's

  • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
  • Academisch (gerichte) bachelor (ABA)

  Aanbod

  • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
  • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratisAlle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag).
  • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal B111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
  • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 2.326,03euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.
  • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
  • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

  Plaats tewerkstelling

  VDAB
  Witherenstraat 19 1800 VILVOORDE

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Elke Huygens
  Via online formulier

  Je sollicitatie met CV en motivatiebrief moet online ingediend worden via de link ‘solliciteer online’.
  Zorg dat je beide documenten klaar en bewaard hebt op je pc alvorens op de link te klikken.

  Bij een groot aantal kandidaten worden volgende criteria van preselectie gehanteerd: een verzorgd cv, een inhoudelijke sterke motivatiebrief, relevante werkervaring, specifieke functievereisten, passend in de organisatiecultuur.

  Meer info over de verdere selectieprocedure kan je terug vinden in het document in bijlage. 

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!