Graduaats- of bachelor diploma
VDAB
Antwerpen
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

VDAB is op zoek naar gemotiveerde bemiddelaars voor het team ‘bemiddelaarspool’ voor regio Antwerpen. Je krijgt de eerste maanden een gevarieerd inwerktraject op jouw maat, met een combinatie van groepsleren, online leren en werkplekleren. Tijdens het leertraject kan je kennismaken met verschillende bemiddelaarsfuncties bij VDAB. Op die manier leer je VDAB als organisatie goed kennen. Je stroomt door naar een functie in een team waar er nood is aan een extra bemiddelaar. VDAB Antwerpen kan de eerste twee jaar van je tewerkstelling op jou rekenen om de verschillende teams in de regio te ondersteunen. We streven naar een goede match tussen jouw competenties en de openstaande vacatures.

Je bent bereid te werken in regio Antwerpen (Antwerpen-Stad, Hoboken, Kapellen, Mortsel,...)

 • Als bemiddelaar op de arbeidsmarkt match je actief werkzoekenden met werkgevers. Je zoekt een zo duurzaam mogelijke oplossing voor je beide klanten.
 • Vanuit een intensieve dienstverlening bespreek je vragen, hindernissen en problemen met werkzoekenden. Je gaat mee op zoek naar antwoorden, een aanpak of een oplossing om tewerkstelling mogelijk te maken. Je gebruikt alle tools die VDAB ter beschikking heeft.
 • Je werkt tegelijk met klanten-werkgevers (bedrijven) en zoekt naar oplossingen voor vacatures en HR-gerelateerde vragen. VDAB doet dit binnen een sectorale aanpak, met extra aandacht voor competentieversterking en werkplekleren.
 • Als bemiddelaar werk je creatief en oplossingsgericht. Daarom werk je ook je intern netwerk uit. Je gebruikt alle beschikbare kanalen (VDAB competentiecentra, partner-organisaties, …) én bent op de hoogte van verschillende mogelijkheden die een tewerkstelling bevorderen (tewerkstellingsmaatregelen, werkplekleren, …).
 • Je werkt professioneel met sociale media en digitale toepassingen. VDAB werkt Digital First: we kiezen er bewust voor om onze online dienstverlening zoveel mogelijk op de eerste plaats te zetten.
 • Je bent communicatief en praat graag voor een groep.
 • Je bent ondernemend, zoekt mee naar mogelijkheden om kansen van werkzoekenden naar werk te verhogen.

Er wordt flexibiliteit verwacht zowel naar functieinhoud als naar werkplaats. Zo zijn verplaatsingen naar andere werkwinkels of andere locaties mogelijk.

Krijg je graag meer informatie over deze vacature, kom dan zeker naar een van de infosessies (duurtijd ongeveer 1,5 uur):

 • 26 juni, om 13u30 - Copernicuslaan 1, 2018 Antwerpen in vergaderzaal 013
 • 3 juli, om 17u30 - Copernicuslaan 1, 2018 Antwerpen in vergaderzaal 013

Klik hier om je in te schrijven voor een infosessie.

Profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

 • Je bent minimum in het bezit van een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid (*)(**)

Of

 • Je bent in het bezit van een ervaringsbewijs van arbeidsconsulent. Wanneer je een ervaringsbewijs hebt, dan duid je bij het online solliciteren aan dat je hoogst behaalde diploma ‘bachelor’ is en je voegt een kopie van je ervaringsbewijs toe aan je sollicitatie.

Je kunt ook deelnemen aan de selectieprocedure als je laatstejaarsstudent bent in het academiejaar 2017-2018. Je kan enkel door VDAB aangeworven worden als je op het moment van indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

(*)Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

(**)Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

Diploma's

 • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
 • Academisch (gerichte) bachelor (ABA)

Aanbod

 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag).
 • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal B111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 2326,03 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.
 • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Plaats tewerkstelling

Adres
VDAB
Somersstraat 22 2018 ANTWERPEN

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Ann Giebens
Via online formulier

Je sollicitatie met CV én motivatiebrief moet online ingediend worden via de link “solliciteer online”.  Zorg dat je beide documenten klaar en bewaard hebt op je pc alvorens op de link te klikken. 

Bij een groot aantal kandidaten worden volgende criteria van preselectie gehanteerd: een verzorgd CV, een inhoudelijk sterke motivatiebrief, relevante werkervaring, specifieke functievereisten, passend in de organisatiecultuur. 

Je kan je sollicitatie indienen t/m 3 juli. De sollicitatiegesprekken zijn vastgelegd op 18, 19, 20 en 23 juli. 

Meer info over de verdere selectieprocedure kan je terugvinden in het document in bijlage. 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte