chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Graduaats- of bachelor diploma
  Contractueel onbepaalde duur
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de ULDK en stuurt de ploegbaas, tentenherstellers en administratief medewerker aan. Je garandeert een klantgerichte en efficiënte werking en je bent verantwoordelijk voor het administratief-, financieel-, personeels- en gebouwbeheer. Je rapporteert op maandelijkse basis over de werking en de organisatie aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

  De uitleendienst voor kampeermateriaal voor de jeugd staat in voor de verhuur van tenten aan jeugdverenigingen. Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het aansturen van een 13-tal medewerkers en het organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden met als doel een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende de gegeven operationele doelstellingen te behalen.

  Een uitgebreide functiebeschrijving kan je terugvinden in het selectiereglement in bijlage.

  Profiel

  Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde:
  Je hebt een bachelor diploma

  EN

  Je hebt minimum 2 jaar ervaring in een gelijkaardige functie binnen een logistieke, technische of industriële omgeving.

  Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau.Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

  A ls je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

  Diploma's

  • Academisch (gerichte) bachelor (ABA)
  • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

  Aanbod

  - Je krijgt een contract van onbepaalde duur
  - Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
  - Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  - Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
  - Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris met 2 jaar ervaring is minimaal 2.468 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Machteld Aelbrecht
  Via formulier

  De selectieprocedure kan je terugvinden in het selectiereglement in bijlage.

   

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!