Master diploma
Contractueel bepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Het startbanenproject heeft twee doelstellingen. Enerzijds wil het laaggeschoolde jongeren een leerrijke eerste werkervaring aanbieden in scholen, lokale besturen en organisaties. Anderzijds wil het startbanenproject hen de kans geven om bijkomende opleidingen te volgen. Het JoJo-project wil scholen met een publiek van jongeren met schoolse problemen een bijkomende werkkracht bieden om te werken aan een positief schoolklimaat. Het VeVe-project streeft ernaar een verkeersveilige schoolomgeving te creëren en het school-woonverkeer veiliger maken.

Coördineren van het JoJo- en VeVe-project. Het coördineren van de dagelijkse werking bestaat uit de volgende taken:

 1. Leiden, begeleiden, plannen, adviseren en/of coördineren van het project om de kwaliteit en de conformiteit ervan te verzekeren. Enkele voorbeelden van activiteiten:

  • Intern overleg: cel startbanenprojecten, afdelingshoofd,…
  • Overleg met directies, coaches en startbaners in de scholen
  • Overleg met werkstations
  • Deeltijdse helpdesk
 2. Uitvoeren van interne en externe evaluaties teneinde de projectdoelen te bewaken. Enkele voorbeelden van activiteiten:

  • Interne evaluatie: opmaken van jaarlijkse evaluatierapportering over de projectwerking, budgetten en statistieken (tewerkstelling, doelgroepenbeleid)
  • Externe evaluatie: Tewerkstellingsplaatsen evalueren, ondersteunen bij het behalen van de projectdoelstellingen en opvolgen (door middel van evaluatiebezoeken, twee dagen per week)
 3. Leggen van contacten, overleggen met en informeren van werkgevers en verzamelen van de nodige gegevens. Enkele voorbeelden van activiteiten:

  • Werkgevers op de hoogte stellen van nieuwe procedures/beslissingen/overeenkomsten
  • Aanmaken en/of bijwerken van databestanden voor dossieropvolging en het verwerken van deze data tot statistieken
 4. Zorgen voor de opmaak en de correcte en vlotte afhandeling van procedures. Enkele voorbeelden van activiteiten:

  • Opmaken, nakijken en begeleiden van ontwerpen, uitwerken en afhandelen van procedures.
  • Uitwerken van procedures voor dossierbehandeling (stappen, tijdsschema's, ontwerpen van formulieren)
  • Uitvoeren van een aantal administratieve taken teneinde bij te dragen tot een vlotte dienstverlening
  • Informeren van werkgevers over te volgen procedures
 5. Vormen van een adviserend, ondersteunend en coachend aanspreekpunt Enkele voorbeelden van activiteiten:

  • Begeleiden van werkgevers en startbaners bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het project.
  • Scholen en startbaners bevragen over hun behoeften en aansluitend voorstellen formuleren
 6. Organiseren van vormingen Enkele voorbeelden van activiteiten:

  • Contacteren van opleidingscentra en vormingsinstellingen
  • Gedetailleerde informatie opvragen over opleiding en vormingen
  • Afspraken maken met betrokken personen van vormingsinstanties
  • Kwaliteit en prijs toetsen
  • Praktische organisatie vormingsmomenten
 7. Contacten leggen met gespecialiseerde binnenlandse instanties en deelnemen aan opleidings- en studiedagen teneinde de eigen vakkennis en algemene vorming en aansluitend de knowhow binnen de afdeling te ontwikkelen. Enkele voorbeelden van activiteiten:

  • Verzamelen en opvragen van informatie in verband met antisociaal gedrag, tewerkstelling en vormingsinitiatieven
  • Bijwonen van studiedagen

Meer informatie kan je terugvinden op www.agodi.be

Profiel

Deelnemingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een masterdiploma.
 • Je bent nog geen 25 jaar op de datum van de indiensttreding (schoolverlaters worden gestimuleerd zich kandidaat te stellen).

Technische competenties

 • Je hebt een degelijke kennis van MS-Office toepassingen (MS Word, MS Excel, MS Access,…)

Diploma's

 • Master (MA)

Aanbod

 • een startbaanovereenkomst voor de duur van één jaar met mogelijkheid tot verlenging (maximaal tot de laatste dag van het kwartaal waarin je 26 jaar wordt)
 • een minimum brutosalaris van 3081,84 euro per maand
 • permanente vorming
 • glijdende werktijden en, tijdens de schoolvakanties, professionele opvang voor kinderen van 3 tot 14 jaar
 • een aantrekkelijke vakantieregeling
 • een gratis abonnement indien je gebruik maakt van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • een gratis hospitalisatieverzekering

Plaats tewerkstelling

Adres
Koning Albert II-Laan 15 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
JoJo-VéVé
Via formulier

 De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk  weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en  vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons  dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt  deelnemen aan de selecties.

Solliciteren kan tot en met 19 augustus 2018.

 Om te solliciteren stuur je het standaard-cv bij voorkeur via mail naar jojo@vlaanderen.be

 of per post naar

 AgODi, t.a.v. Coördinatiecel startbanenprojecten

 Hendrik Consciencegebouw

 Koning Albert II- laan 15 (lokaal 4A)

 1210 Brussel

 

Voor meer informatie over de functie de selectieprocedure en de contactgegevens, raadpleeg je de toegevoegde functiebeschrijving

 

 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte