Graduaats- of bachelor diploma
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Ben je gebeten door digitale media? Heb je zin om samen met collega’s heldere teksten te maken voor onze Drupalwebsite en digitale nieuwsbrieven? Word je ook gelukkig van een mooie grafische vormgeving? Dan ben jij de digitale ondersteuner communicatie die we zoeken!

Lees meer over deze vacature in bijgevoegd selectiereglement.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan

onderstaande voorwaarde:

 • Je hebt een bachelorsdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B

  binnen de Vlaamse overheid.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 2 maanden na de

uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op

het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de

volgende voorwaarde:

 • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal

  of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante

  functie.

Diploma's

 • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1,

  salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden

  erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen

  betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo

  optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar ,

  bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de

  hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een

  professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden

  vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door

  de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het

  nettoloon.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later

  toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire

  functie via de horizontale mobiliteit.

Plaats tewerkstelling

Adres
Koning Albert II-Laan 35 bus 40 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Tamara Mertens
Via formulier

Solliciteer uiterlijk op vrijdag 18 januari 2019 door het sollicitatieformulier en een kopie van je diploma te bezorgen aan werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer (28456).

De selectieprocedure:

 1. CV screening: week van 21 januari 2019 (datum onder voorbehoud).
 2. Voorselectie op basis van standaardvragenlijst: week van 21 januari 2019 (datum onder voorbehoud).
 3. Selectiegesprekken met case en persoonlijkheidsvragenlijst: 6 februari 2019 (datum onder voorbehoud)

Meer informatie over de inhoud van de funtie:
Nele Vanslembrouck
Woordvoerder - Diensthoofd Dienst Communicatie
Nele.Vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Meer informatie over de selectieprocedure:
Tamara Mertens
selectieverantwoordelijke
Tamara.Mertens@kb.vlaanderen.be

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte