chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart, zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Graduaats- of bachelor diploma
  Contractueel bepaalde duur
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Team Vlaamse en Europese fondsen is het team binnen Epos vzw dat het management van de projectlevenscyclus van de projecten binnen het Erasmus+ programma beheert. Een groep dossierbeheerders staat in voor het nauwgezet uitvoeren van de verschillende stappen binnen de projectlevenscyclus. Naast de administratieve en financiële opvolging van dossiers heeft de dossierbeheerder als first point of contact heeft een centrale functie. Enerzijds als contactpersoon voor de begunstigden, anderzijds om de nodige signalen intern over te maken (trends, behoeften, risico’s, …)

  Binnen de groep dossierbeheerders zijn er onderlinge specialisaties op basis de verschillende acties van het Erasmus+ programma en de specifieke taken die tijdens een projectlevenscyclus worden uitgevoerd.

  Voor meer informatie zie selectiereglement

  Profiel

  Deelnemingsvoorwaarden

  • Je beschikt minimum over een bachelordiploma.
  • Als je je diploma in een ander land dan België behaalde dan moet je bij je sollicitatie een attest van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen, www.ond.vlaanderen.be/naric) kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het buitenlands diploma gelijkwaardig is verklaard met het hiervoor vermeld diploma. Heb je je diploma behaald in een andere taal dan het Nederlands, dan moet je een taaltest afleggen bij Selor

  Voor de vaktechnische competenties zie selectiereglement

  Diploma's

  • Hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C - voorheen korte type)
  • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
  • Academisch (gerichte) bachelor (ABA)

  Aanbod

  Wij bieden je een boeiende baan aan met ruime opleiding- en ontplooiingskansen. Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

  Je wordt aangeworven in de graad van deskundige ( B111 ) met een contract van 1 jaar.

  Je salaris bedraagt 27.365,21 euro (bruto jaarsalaris, aangepast aan de nieuwe index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Je bruto maandsalaris is dan 2.280,43 euro.

  Ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Mogelijke relevante beroepservaring wordt erkend door de lijnmanager in functie van de vereisten van de job en kan tot maximum 20 jaar erkend worden.

  Indien je dat wenst, kan je zelf via http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulatereen bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaarstoelage.

  Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.

  Voor meer informatie zie selectiereglement

  Plaats tewerkstelling

  DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING
  Koning Albert II-laan 15 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

  Waar en hoe solliciteren?

  Contact person
  Melissa Lievens

  De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.

  Solliciteren kan tot en met 6 maart 2017.

  Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer.

  Je vult hiertoe het standaard-CV indat je kunt vinden op www.onderwijs.vlaanderen.be/vacatures

  Om te solliciteren stuur je jouw CV via mail naar sollicitaties.departement@ond.vlaanderen.be