chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Master diploma
  Contractueel bepaalde duur
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Ben je een gedreven, communicatieve teamplayer met zin voor initiatief en wil je graag mee je schouders zetten onder de uitwerking van een natuur- en milieueducatief vormingsprogramma? Dan is onderstaande job misschien wel iets voor jou!

  De Helix, Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu, stimuleert en ondersteunt educatie en vorming rond milieu, natuur en duurzame ontwikkeling. Het centrum ontwikkelt innoverende educatieve producten en methodieken voor diverse doelgroepen.

  Als educator verzorg je mee de inhoudelijke en praktische werking van De Helix in Grimminge en werk je concrete acties uit rond de centrale thema’s natuur, milieu, omgeving en duurzame ontwikkeling en dit voor diverse doelgroepen (basis, secundair en hoger onderwijs, kinderen en jongeren buiten schoolverband, gezinnen en families, jeugdwerk en seniorengroepen, socio-culturele verenigingen, werknemers van bedrijven of organisaties, losse bezoekers, …).

  Daarnaast wordt er initiatief en medewerking verwacht rond thema’s die binnen de afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij worden opgenomen, zoals groene economie, ontsnippering, klimaatverandering, energie, omgeving, ruimte,…. Op deze manier draag je ook bij tot de doelstellingen van het Departement Omgeving en de Vlaamse overheid.

  Profiel

  Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

  1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

  2) Je bent een vast benoemde leerkracht in het secundair onderwijs. Leerkrachten van Hogescholen en Universiteiten komen niet in aanmerking.

  Aanwervingsvereisten:

  Om gedetacheerd te kunnen worden, moet je als leerkracht vast benoemd zijn waardoor je “verlof wegens opdracht” kan aanvragen. Dit verlof kan voltijds of deeltijds verkregen worden. De gedetacheerde leerkracht blijft werknemer van zijn/haar Schoolbestuur/Inrichtende Macht die de toelating voor het verlof moet verlenen, waarna de minister van Onderwijs het verlof kan toestaan. Het departement Onderwijs blijft zijn/haar wedde betalen. Er is een regeling uitgewerkt waarbij het Departement Omgeving de wedde terugbetaalt aan het departement Onderwijs en Vorming. Voor verdere details inzake dit specifieke statuut kan je je tot de personeelsdienst van je school wenden.

  Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke David Salens (david.salens@kb.vlaanderen.be, 0490 19 30 28).

  Diploma's

  • Master (MA)

  Aanbod

  Als gedetacheerde leerkracht bieden wij je een contractuele arbeidsovereenkomst op jaarbasis met indiensttreding vanaf 1 januari 2018, met telkens de mogelijkheid tot verlenging na goedkeuring van je detachering.

  Een aantrekkelijke en maatschappelijk relevante functie wegens het grote gamma aan activiteiten en thema's, veel contacten met collega’s binnen en buiten het centrum. Je tewerkstelling gebeurt bij het Departement Omgeving in De Helix, Hoogvorst 2, 9506 Grimminge (Geraardsbergen).

  De Vlaamse overheid is een moderne en dynamische werkgever die zich onderscheidt door een combinatie van troeven en voordelen:

  - Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

  - We hebben glijdende werktijden.

  - We bieden gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een gratis hospitalisatieverzekering, vergoedingen voor reis- en verblijfskosten.

  - Je wordt aangeworven als gedetacheerde leerkracht volgens de financiële bepalingen van uw statuut bij het Departement Onderwijs en Vorming.

  - Je hebt 35 dagen verlof, ook verlof tussen Kerst en Nieuwjaar.

  - Je werkt in een organisatie die aandacht besteedt aan gelijke kansen en diversiteit.

  Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

  www.werkenvoorvlaanderen.be

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  David Salens
  Via formulier

  CV-screening

  Fase 1: voorselectie op basis van standaardvragenlijst (optioneel)

  Eindselectie: competentiegericht en inhoudelijk jurygesprek, case en persoonlijkheidsvragenlijst

   

  Meer informatie over de selectieprocedure vind je terug in het selectiereglement.

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!