Master diploma
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED
Leuven
Contractueel bepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Je beoordeelt archeologienota’s, nota’s en meldingen en bewaakt de kwaliteit van het archeologisch onderzoek in Vlaanderen in overeenstemming met de Code van Goede Praktijk;

Je geeft input in MER’s, RUP’s en advies over of toelating voor ingrepen m.b.t. het beheer en de waardering van het beschermd archeologisch erfgoed volgens de regelgeving onroerend erfgoed. Je doet het nodige vooroverleg met alle betrokken actoren en volgt werven op;

Je analyseert en verwerkt aanvragen voor goedkeuring van beheersplannen, voor de oprichting van beheerscommissies en voor premies en staat in voor de inhoudelijke opvolging ervan;

Je helpt bij het opstellen van de beheersdoelstellingen in beschermingsdossiers voor monumenten en stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologische sites en bij het uitwerken van archeologische zones;

…..

Een volledige functiebeschrijving kunt u terugvinden in het vacaturebericht als bijlage.

Profiel

Je bent in het bezit van een master of gelijkwaardig, en hebt bij voorkeur een master archeologie, een master in de kunstwetenschappen en archeologie (met specialisatie in archeologie), een master in de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (met specialisatie in archeologie) of een master in de Geschiedenis (van de Oudheid of met specialisatie in oudste tijden).

Je kent de regelgeving onroerend erfgoed in het algemeen; deze m.b.t. archeologie in het bijzonder

Je bent vertrouwd met de regelgeving van aanverwante beleidsvelden (o.m. ruimtelijke ordening)

Relevante werkervaring strekt tot aanbeveling

Persoonsgebonden competenties

  • Klantgerichtheid
  • Resultaatgerichtheid
  • Zelfstandig werken
  • Contactvaardig zijn
  • Zin voor nauwkeurigheid hebben
  • Regels en afspraken nakomen

Diploma's

  • Master (MA)

Aanbod

Onmiddellijke indiensttreding met een contract tot 31/12/2019

(Deze vacature is momenteel beperkt in tijd (cf einddatum), maar kan verlengd worden. Om die reden wordt de procedure gebruikt voor een contract van onbepaalde duur. Als de tewerkstelling niet verlengd wordt, zal het contract opgezegd worden gelijk aan de vermeldde einddatum)

Wij bieden je 35 dagen vakantie per jaar in een systeem van glijdende werktijden;

Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.

Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag).

Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A111) met de bijbehorende salarisschaal. Je aanvangssalaris is minimaal 1830 euro (nettomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen

Plaats tewerkstelling

Adres
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED
Diestsepoort 6 bus 94 3000 LEUVEN

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Mevr. Kristin Van den Abbeele

Spreekt deze functie je aan? Stuur dan snel je CV met bijhorende motivatiebrief naar het agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel (02/ 553.16.99), of per e-mail naar: vacatures@onroerenderfgoed.be. Solliciteren kan tot en met 09/06/2018.Vermeld bij je sollicitatie volgende referentie: ‘201813– erfgoedconsulent archeologie Regio Oost’.

SELECTIEPROCEDURE

  • CV-screening: je cv wordt zorgvuldig vergeleken met de gevraagde ervaring en de gevraagde technische en persoonsgebonden competenties (timing o.v. week van 10/06/2018)
  • Interview met case: er wordt een gestructureerd interview gehouden waarin zowel je motivatie, je ervaring en de gevraagde competenties worden bevraagd (timing o.v. week van 18/06/2018)

 MEER WETEN?

Wil je graag wat meer inhoudelijke informatie over deze functie, dan kan je contact opnemen met Kristin Van den Abbeele, directeur regio Oost  (0499 865218) (kristin.vandenabbeele@vlaanderen.be)

Wil je graag wat meer informatie over de arbeidsvoorwaarden, dan kan je contact opnemen met Bart Lippens (0476 22 60 81 - bart.lippens@vlaanderen.be).

Uitgebreide informatie over verloning, sociale en financiële voordelen bij de Vlaamse overheid vind je onder www.werkenvoorvlaanderen.be

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte