Master diploma
AHOVOKS
Sint-Joost-ten-Node
Contractueel bepaalde duur
Deeltijds - 8 uren per week

Functieomschrijving

FUNCTIE

De Examencommissie is een unieke instelling binnen het Vlaamse onderwijslandschap. Zij is een tweedekansleerweg voor jongeren en volwassenen die nog geen getuigschrift of diploma secundair onderwijs behaald hebben. Via de Examencommissie kunnen zij deze studiebewijzen toch nog behalen door examens af te leggen. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden om deel te nemen en kandidaten kunnen het hele jaar door deelnemen aan examens. De Examencommissie biedt echter geen lessen aan en stelt geen cursussen ter beschikking. Een diploma of getuigschrift behalen bij de Examencommissie vergt dus een doorgedreven vorm van zelfstudie.

Als examinator werk je samen met andere medewerkers en met de vakverantwoordelijke van je vakgroep. Je neemt mondelinge examens af voor verschillende studierichtingen en graden. Op die manier draag je ertoe bij dat de Examencommissie kwaliteitsvolle diploma’s en getuigschriften kan afleveren en dat kandidaten een echte tweede kans krijgen op de arbeidsmarkt of bij verdere studies.

Je wordt één volledige dag per week ingezet om mondelinge examens af te nemen in ons examencentrum in Brussel (Consciencegebouw). Je examineert altijd samen met een collega, met opdrachten die door de Examencommissie ontwikkeld worden. Je beoordeelt de kandidaten met behulp van een beoordelingswijzer. Op die manier bewaken we de kwaliteit en de uniformiteit van de beoordeling.


Je takenpakket

1. Je neemt samen met een collega mondelinge examens af voor verschillende studierichtingen en graden.

2. Je beoordeelt de kandidaten volgens de procedures en kwaliteitsstandaarden van de Examencommissie

3. Je neemt constructief deel aan overleg.

Profiel

JE PROFIEL

 • Je hebt ervaring met het afnemen van mondelinge examens.
 • Je bent vakspecialist in één van de talen: Duits, Frans, Nederlands of Engels.
 • Je bent een gemotiveerde leerkracht die op zoek is naar een boeiende uitdaging.
 • Je hebt diepgaande en actuele kennis van je vakgebied en volgt de evoluties op de voet.
 • Je kan vlot omgaan met kandidaten met verschillende achtergronden.
 • Je werkt graag samen met anderen.
 • Je beschikt over voldoende ICT basisvaardigheden (MS-Office).

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

1. Je bent vast benoemd voor een deeltijdse of voltijdse opdracht in het onderwijs.

2. Je bent in het bezit van een relevant diploma master/licentiaat

Persoonsgebonden competenties

 • Leervermogen hebben
 • Regels en afspraken nakomen
 • Contactvaardig zijn
 • Plannen (= ordenen)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Zelfstandig werken

Jobgerelateerde competenties

 • Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, examens, ... voorbereiden en coördineren

Diploma's

 • Master: Studiegebied Taal- en letterkunde
 • Master: Studiegebied Toegepaste taalkunde

Aanbod

ONS AANBOD

 • Een detachering voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging.
 • De eerste aanstelling loopt tot 31 augustus 2019.
 • Mogelijkheden om je toetsdeskundigheid en vakinhoudelijke expertise verder te ontwikkelen
 • De aanstelling gebeurt onder het stelsel van verlof wegens opdracht ten behoeve van de Examencommissie met standplaats te Brussel. De betrokken inrichtende macht moet haar akkoord geven
 • Naast het salaris dat je vanuit je huidige onderwijsopdracht geniet, ontvang je, pro rata van je aanstellingspercentage, een bruto toelage die gelijk is aan 474,52 EUR per maand bruto voor houders van minstens een diploma hoger onderwijs van twee cycli
 • Een boeiende en afwisselende functie met maatschappelijke relevantie: de kans om jongeren die om tal van redenen uit het reguliere onderwijs zijn gestapt te helpen alsnog een diploma te behalen
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, pro rata van je aanstellingspercentage: 35 vakantiedagen + 5 dagen tijdens de kerstperiode

Plaats tewerkstelling

Adres
AHOVOKS
Koning Albert II-laan 15 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Nawfal Echchoubbel
Via formulier

HOE SOLLICITEREN?

Stuur het ingevulde sollicitatieformulier (terug te vinden op deze pagina), en een kopie van je diploma door naar personeel.ahovoks@vlaanderen.be. Deze vacature heeft geen einddatum voor het insturen van je kandidatuur en wordt afgesloten zodra we een geschikte kandidaat hebben geselecteerd. Dien dus je kandidatuur zo snel mogelijk in.

Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer AHOVOKS/2018/N&E/DET.A1/ETA en de vacature waarvoor je solliciteert.

Je kandidatuur wordt enkel in overweging genomen als je ons alle vereiste documenten tijdig bezorgt.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.


SELECTIEREGLEMENT

De selectieprocedure bestaat uit 2 fasen:

Fase 1: De eerste selectie gebeurt op basis van CV

Om een objectieve vergelijking tussen alle kandidaten mogelijk te maken komen enkel sollicitaties via het opgelegde formulier in aanmerking.

Daarnaast beoordelen we jouw kandidatuur ook nog op volgende elementen:

 • Persoons- en contactgegevens
 • Motivatie om te kandideren
 • Opleiding en diploma’s
 • Relevante ervaring (in het onderwijs of daarbuiten) voor deze functie
 • Het aantal uren dat je vast benoemd bent

 

Fase 2: De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een jurygesprek

Tijdens het interview zullen o.m. volgende elementen aan bod komen:

 • Jouw visie op en inzicht in de functie
 • Je motivatie voor deze functie
 • Je verwachtingen

 

NOG VRAGEN?

Meer informatie over de werking en samenstelling van de Examencommissie vind je op de website van de Examencommissie http://examencommissiesecundaironderwijs.be

Indien je bijkomende uitleg wenst over de functie-inhoud, kun je contact opnemen met:

Bram Born, Coördinator Toetsing Examencommissie
bram.born@ond.vlaanderen.be
02 553 51 02

Indien je bijkomende uitleg wenst over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden, kun je contact opnemen met:

Nawfal Echchoubbel, selectieverantwoordelijke AHOVOKS
nawfal.echchoubbel@ond.vlaanderen.be
02 553 04 81

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog!

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte