chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Master diploma
  AHOVOKS
  Sint-Joost-ten-Node
  Contractueel bepaalde duur
  Deeltijds - 22 uren per week, te presteren in 3 dagen

  Functieomschrijving

  De Examencommissie voor het Secundair Onderwijs van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen zoekt een:

  Examinator/Toetsontwikkelaar Engels
  (gedetacheerde leerkracht)

  Vacaturenummer: AHOVOKS/N&E/DET.A1/2017/ETE

  FUNCTIE

  De Examencommissie is een unieke instelling binnen het Vlaamse onderwijslandschap. Zij is een tweedekansleerweg voor jongeren en volwassenen die nog geen getuigschrift of diploma secundair onderwijs behaald hebben. Via de Examencommissie kunnen zij deze studiebewijzen toch nog behalen door examens af te leggen. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden om deel te nemen en kandidaten kunnen het hele jaar door deelnemen aan examens. De Examencommissie biedt echter geen lessen aan en stelt geen cursussen ter beschikking. Een diploma of getuigschrift behalen bij de Examencommissie vergt dus een doorgedreven vorm van zelfstudie.

  Om de kwaliteit van de examens nog beter te borgen en de toetsing efficiënt te laten verlopen, werkt de Examencommissie vanuit de verschillende vakgroepen aan één overkoepelend digitaal project. De Examencommissie bouwt een examenvragendatabank uit waardoor examens digitaal opgesteld, afgenomen en beoordeeld kunnen worden. Voor dit project zoekt de Examencommissie een examinator/toetsontwikkelaar.

  Als examinator/toetsontwikkelaar werk je samen met andere medewerkers en met de vakverantwoordelijke van je vakgroep. Je neemt mondelinge examens af en stelt kwaliteitsvolle examenvragen op voor verschillende studierichtingen en graden. Op die manier draag je ertoe bij dat de Examencommissie kwaliteitsvolle diploma’s en getuigschriften kan afleveren en dat kandidaten een echte tweede kans krijgen op de arbeidsmarkt of bij verdere studies.

  Je takenpakket ( Voor een uitgebreide functieomschrijven, download het selectiereglement)

  1. Afnemen van mondelinge examens.

  2. Opstellen van kwaliteitsvolle examenvragen volgens de afspraken binnen de vakgroep en op basis van de examenprogramma’s (vakfiches) van de Examencommissie

  3. Verder uitbouwen van deskundigheid met betrekking tot het opstellen van kwaliteitsvolle examens, opvolgen van vakinhoudelijke vernieuwingen en dit toepassen binnen de Examencommissie.

  4. Actualiseren van de examenprogramma’s (vakfiches) volgens de afspraken binnen de vakgroep.

  5. Constructief deelnemen aan overlegmomenten en vergaderingen binnen de Examencommissie over de werking van de Examencommissie en/of inhoud van de examens.

  Voor een uitgebreide functieomschrijven, download het selectiereglement.

  Profiel

  JE PROFIEL

  · Je bent een gemotiveerde leerkracht die op zoek is naar een boeiende uitdaging.
  · Je bent geïnteresseerd in de kwaliteit van toetsingsprocedures.
  · Je hebt diepgaande en actuele kennis van je vakgebied en volgt de evoluties op de voet
  · Je kan vlot omgaan met leerlingen met verschillende achtergronden.
  · Je werkt graag samen met anderen.
  · Je weet van aanpakken en neemt onderbouwde beslissingen.
  · Je kan resultaatsgericht werken en spoort anderen aan dit ook te doen.
  · Je kan de prestaties van anderen opvolgen en bijsturen.
  · Je bent leergierig en je gebruikt je opgedane kennis graag om de interne werking te verbeteren.
  · Je durft initiatief te nemen.
  · Je beschikt over voldoende ICT basisvaardigheden (MS-Office).

  DEELNEMINGSVOORWAARDEN

  1. Je bent vast benoemd voor een deeltijdse of voltijdse opdracht in het onderwijs.
  2. Je bent in het bezit van een relevant diploma master/licentiaat

  Diploma's

  • Master (MA)

  Aanbod

  · Een detachering met mogelijkheden tot verlenging
  · De eerste aanstelling loopt tot 31 augustus 2018.
  · Mogelijkheden om je toetsdeskundigheid en vakinhoudelijke expertise verder te ontwikkelen
  · De aanstelling gebeurt onder het stelsel van verlof wegens opdracht ten behoeve van de examencommissie met standplaats te Brussel. De betrokken inrichtende macht(en) moet haar akkoord geven
  · Naast het salaris dat je vanuit je huidige onderwijsopdracht geniet, ontvang je, pro rata van je aanstellingspercentage, een bruto toelage die gelijk is aan:
  o 456,09 EUR per maand bruto voor houders van minstens een diploma hoger onderwijs van twee cycli
  o 319,27 EUR per maand bruto in het andere geval
  · Een boeiende en afwisselende functie met maatschappelijke relevantie: de kans om jongeren die om tal van redenen uit het reguliere onderwijs zijn gestapt te helpen alsnog een diploma te behalen
  · Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  · Een aantrekkelijke vakantieregeling, pro rata van je aanstellingspercentage: 35 vakantiedagen + 5 dagen tijdens de kerstperiode

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Ward Dejaegher
  Via formulier

  HOE SOLLICITEREN?

  Stuur het ingevuld sollicitatieformulier (terug te vinden via www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/akov/vacatures/SJABLOON_standaardCV.docx), een recent examen met modelantwoorden en een kopie van je diploma door naar personeel.ahovoks@vlaanderen.be.

  Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer AHOVOKS/N&E/DET.A1/2017/ETE en de vacature waarvoor je solliciteert.

  Je kandidatuur wordt enkel in overweging genomen als je ons alle vereiste documenten tijdig bezorgt.

  De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.

  SELECTIEREGLEMENT

  De selectieprocedure bestaat uit 2 fasen (indicatieve timing):

  Fase 1: De eerste selectie gebeurt op basis van CV

  Om een objectieve vergelijking tussen alle kandidaten mogelijk te maken komen enkel sollicitaties via het opgelegde formulier in aanmerking.

  Daarnaast beoordelen we jouw kandidatuur ook nog op volgende elementen:
  ·    Persoons- en contactgegevens
  ·    Motivatie om te kandideren
  ·    Opleiding en diploma’s
  ·    Relevante ervaring (in het onderwijs of daarbuiten) voor deze functie
  ·    Het aantal uren dat je vast benoemd bent

  Fase 2: De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een jurygesprek

  Tijdens het interview zullen o.m. volgende elementen aan bod komen:
  ·    Jouw visie op en inzicht in de functie
  ·    Je motivatie voor deze functie
  ·    Je verwachtingen

  RESERVE EN GELDIGHEID

  De geslaagden worden opgenomen in een wervingsreserve (lijst van geslaagden), die één  jaar geldig blijft. De geldigheidsduur gaat in vanaf de datum van de kennisgeving van je resultaat. Indien je twee keer de functie weigert, schrappen we je uit de lijst en kom je niet langer in aanmerking voor vacatures waarvoor deze selectieprocedure geldig is.

  NOG VRAGEN?

  Meer informatie over de werking en samenstelling van de Examencommissie vind je op de website van de Examencommissie http://examencommissiesecundaironderwijs.be

  Indien je bijkomende uitleg wenst over de functie-inhoud, kun je contact opnemen met:

  Bram Born, Coördinator Toetsing Examencommissie
  bram.born@ond.vlaanderen.be
  02 553 351 02

  Indien je bijkomende uitleg wenst over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden, kun je contact opnemen met:

  Bram Van Den Broecke, selectieverantwoordelijke AHOVOKS
  Bram.vandenbroecke@ond.vlaanderen.be
  02/553 98 26

  De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog!

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!