Master diploma
VDAB
Brugge
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Als Expert Instructional Design & Teaching help je de centrale en provinciale clusters om de VDAB-aanpak van competentieversterking binnen te brengen in de opleidingen die wij in samenwerking opzetten. Vanuit jouw functie zorg je er mee voor dat deze opleidingen optimaal afgestemd raken op de noden van werkzoekenden en werknemers.

Heb je zin om in co-creatie met collega’s (vakexperten, instructeurs,…) trajecten uit te bouwen die volwassen lerenden op weg zetten naar een duurzame loopbaan? Heb je daarnaast ook interesse in werkplekleren, 21ste eeuwse competenties en blended leren? Lees dan zeker verder!

FUNCTIECONTEXT

Je komt terecht in een gedreven team waarin je helpt de opleidingen van de toekomst vorm geven.

Je hebt contacten met werkgevers, medewerkers van VDAB en onderwijspartners.Concreet wil dit zeggen dat je onder meer instaat voor volgende taken:

 • Je vertaalt de didactische visie binnen VDAB naar het operationele niveau en draagt dit uit naar de opleidingsvloer van jouw regio. Je ondersteunt de instructeur bij het lesgeven.
 • Je ondersteunt de clusters bij het opzetten/continueren van pilootprojecten.
 • Je brengt Instructeurs, clustermanagers en vakexperten samen i.f.v. deze projecten, je coacht ze ter plaatse, je zorgt voor kruisbestuiving en brengt nieuwe didactische inspiratie binnen.
 • Je trekt pilootprojecten en begeleidt, bij positief resultaat, de inbedding in de reguliere dienstverlening.
 • Je werkt in dialoog met andere afdelingen die werken rond methodieken (o.a. interne opleidingsdienst, inhoudelijke experten, etc. )
 • Je begeleidt en ondersteunt startende instructeurs bij de uitvoering van hun job.

Bij de bovenstaande taken betrek je gespecialiseerde collega’s uit je team naargelang de vereiste expertise.

Over jouw afdeling

De afdeling ‘Ontwikkeling van de Dienstverlening’ is samengesteld uit 3 teams:

 • Ontwikkeling Bemiddeling en Loopbaandienstverlening
 • Ontwikkeling Intensieve Dienstverlening
 • Ontwikkeling Opleiding en Werkplekleren

Binnen elk team zijn er verschillende inhoudelijke netwerken. Elk netwerk is verantwoordelijk voor de end-to-end processen die binnen het netwerk vallen, gaande van ontwikkeling van de processen tot de change en het kennisbeheer dat nodig is om de processen goed te laten lopen in de dienstverlening naar de klant.

Over jouw team

Binnen het team
‘Ontwikkeling van Opleiding en Werkplekleren’ situeren zich 3 inhoudelijke netwerken: ‘Werkplekleren’, ‘Instructional Design & Teaching’,en ‘Competentieversterking’.

Als Expert ID&T kom je terecht in een team van 8 personen en werk je samen om de verschillende provincies en clusterteams te ondersteunen.

Over jouw standplaats

Je officiële standplaats is het VAC in Brugge, maar dit kan nog besproken worden. Op termijn is het de bedoeling dat je verhuist naar de mastercampus in Roeselare. Sowieso verplaats je je voor deze functie naar locaties over heel de provincie West-Vlaanderen.

Profiel

Formele deelnemingsvoorwaarden

 • Je bent minimum in het bezit van een Masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.

Of

 • Je hebt minstens 5 jaar aantoonbare ervaring in het ondersteunen van processen binnen een didactische context. Deze ervaring dien je toe te lichten in het portfolio.

Alle informatie hieromtrent vind je terug in het selectiereglement in de bijlage.

Bijkomende voorwaarden en verwachtingen

Je onderschrijft en verdedigt de visie en het beleid van VDAB;

 • Je bent een verbindende teamspeler en netwerker;
 • Je staat ervoor open om de wereld van partners te leren kennen;
 • Je bent diplomatisch ingesteld;
 • Je bent klantgericht en kan redeneren vanuit de noden van burgers in loopbaantransitie om het traject hierop af te stemmen;
 • Je bent communicatief sterk (ook schriftelijk)

In een ideaal geval heb je kennis van of ervaring met de volgende domeinen:

 • Projectmanagement;
 • Werking Hoger Onderwijs en/of Volwassenenonderwijs;
 • Service Design en/of competentieversterking (met name innovatieve werkvormen en – methodes.

Indien je (nog) niet over deze kennis beschikt, ben je bereid om je op korte termijn in te werken in deze materie.

Diploma's

 • Master (MA)

Aanbod

 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. Je krijgt ook een groepsverzekering.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag).
 • Je wordt aangeworven in de graad van Technisck-Pedagogisch Adjunct van de Directeur (rang A1) met de bijhorende salarisschaal A161ip. Anciënniteit verworven bij (andere) overheidsdiensten wordt gevaloriseerd.
 • Klik
  hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot max. 7 jaar verloond worden.
 • Op
  www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, wordt de functie opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem.

Plaats tewerkstelling

Adres
VDAB
8000 BRUGGE

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Tessa Meersschaert
Via online formulier

Je sollicitatie met CV, motivatiebrief, standaardportfolio en het portfolio voor expertenfuncties moet online ingediend worden via de link "solliciteer online“.

Zorg dat je beide documenten klaar en bewaard hebt op je pc alvorens op de link te klikken.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte