Master diploma
VDAB
Brussel
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Als Expert Inkoopbeheer ben je verantwoordelijk voor de aanlevering van inzichten (via rapporten en analyses) over generieke en transversale inkoopactiviteiten. Je ondersteunt de implementatie ervan en naderhand ben je verantwoordelijk voor het kader van de systemen, de processen en procedures voor leveranciersmanagement (SRM), contract management en procurement-gerelateerde thema’s (innovatie, duurzaamheid,…). Hierdoor zorg je voor een uniforme aanpak, bewaking van compliancy en efficiëntie in de dagelijkse werking.

Daarnaast ga je continu op zoek naar verbeterings- en besparingsmogelijkheden in het generieke aankoopproces. Hiervoor werk je actief mee aan de jaarlijkse spend-analyse en aan het opstellen en uitwerken van de afzonderlijke jaarplannen en het inkoopbeleid. Samen met je collega’s (Tactisch Inkopers) ben je vertegenwoordiger van de inkooporganisatie op tactisch niveau.

Hoofdtaken

1. Ontwikkelen en verder uitbouwen van een framework (systemen & processen) ter ondersteuning van de implementatie van de inkoopstrategie, -projecten en actieplannen

 • Je creëert een draagvlak voor het actieve en organisatiebrede gebruik van de gekozen inkoopconcepten, -systemen en –procedures;
 • Je evalueert op regelmatige basis de organisatiestructuren, strategie, processen en methodieken met het oog op opportuniteiten ter verbetering van de performantie van de inkoopfunctie;
 • Je definieert processen en procedures, afgestemd op de externe standaarden;
 • Je optimaliseert de P2P-processen;
 • Je bereidt audits voor en neemt hier aan deel.

2. Opzetten en ondersteunen van standaarden en tools voor het beheer van leverancierscontacten en –contracten (SRM)

 • Je staat in voor het opzetten van generieke handelsvoorwaarden voor leveranciers;
 • Je helpt een governance-structuur voor leveranciers opzetten en zorgt voor de buy-in van de betrokken interne afdelingen;
 • Je onderhoudt de leveranciersdatabase;
 • Je zet een ratingsyssteem op voor de leveranciersperformantie;
 • Je werkt een contract managementstructuur uit en onderhoudt deze;
 • Je monitort het contract managementsysteem en volgt de procedures op.

3. Bijdragen aan het ontwikkelen en onderhouden van kennisbeheer m.b.t. inkoop

 • Je ontwikkelt en onderhoudt je courante kennis van lopende dossiers;
 • Je identificeert en definieert de benodigde informatie en de bronnen waaruit deze informatie verzameld kan worden;
 • Je blijft op de hoogte van methodologieën en systemen in de inkoopexpertise;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt je expertise op gebied van generieke en transversale inkoopactiviteiten (innovatie, duurzaamheid,…).

4. Managen van de eigen activiteiten en analyseren en rapporteren

 • Je zet een kader op voor interne en externe rapportering voor het inkoopsysteem en past dit toe;
 • Je zorgt op regelmatige basis voor de Check in de PDCA-cyclus van de inkoopafdeling, met oog op rapportage aan het eigen management en de interne klant.

De volledige functieomschrijving vind je in het pdf-document in de bijlage.

Profiel

Formele deelnemingsvoorwaarden

Je bent minimum in het bezit van een Masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.

Alle informatie omtrent de deelnemingsvoorwaarden vind je in het selectiereglement in de bijlage.

Bijkomende voorwaarden en verwachtingen

 • Je bent zowel gesproken als geschreven communicatief sterk;
 • Je denkt commercieel en durft te onderhandelen om de beste voorwaarden te krijgen;
 • Je hebt een groot empathisch vermogen en voelt de noden van de klant snel aan;
 • Je bent besluitvaardig en sterk gericht op het verbeteren van de bestaande service;
 • Je kan problemen correct analyseren en oplossen;
 • Je hebt een goed ontwikkeld tactisch en strategisch denkvermogen;
 • Je bent sterk in het maken van spreadsheets en draaitabellen;
 • Je bent een natuurtalent op vlak van plannen en organiseren;
 • Je beschikt over de nodige kennis om projecten op te volgen en te leiden;
 • Je bent creatief ingesteld en kan originele en vernieuwende inzichten bedenken;
 • Je bent flexibel en kan je werkwijze aanpassen om je doel te bereiken;
 • Je gaat op een constructieve manier om met feedback en kan tegen weerstand;
 • Je gaat integer te werk en respecteert de sociale en ethische normen en waarden;
 • Je besteedt ruimschoots aandacht aan kwaliteit in je werk;
 • Je bent een netwerker die zowel intern als extern vertrouwensrelaties kan opbouwen;
 • Je hebt een groot leervermogen en de wil om jezelf verder te ontwikkelen;
 • Je kan autonoom werken en op een zelfstandige manier knopen doorhakken;
 • Je hebt bij voorkeur 2 à 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
 • Ook je affiniteit met het takenpakket en je bereidheid om te groeien in de inkooptechnische competenties zijn van groot belang.

Diploma's

 • Master: Studiegebied Politieke en sociale wetenschappen
 • Master (MA)
 • Master: Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde
 • Master: Studiegebied Economische en toegepaste economische wetenschappen

Aanbod

 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag).
 • Je wordt aangeworven in de graad van Adjunct van de Directeur (rang A1) met de bijhorende salarisschaal A111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Klik
  hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
 • Je krijgt een contract onbepaalde duur.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan verloond worden.
 • Op
  www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Adres
VDAB
Keizerslaan 11 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Tessa Meersschaert
Via online formulier

De selectiegesprekken staan (onder voorbehoud van wijzigingen) gepland op 12 november 2018. Hou of maak dit moment dus alvast vrij in je agenda.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte