Master diploma
Managementjobs
Voltijds

Functieomschrijving

Het Vlaams Parlement keurde op 17 juli 2017 het decreet goed tot oprichting van het
publiekrechtelijk vormgeven extern verzelfstandigd Vlaams Agentschap tot Uitbetaling van
Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG).

Dit agentschap heeft als missie de stipte, correcte en continue uitbetaling van toelagen in het
kader van het gezinsbeleid te verzorgen, samen met de private uitbetalingsactoren.
Het agentschap verzorgt een klantvriendelijk en kwaliteitsvol aanbod, waarin de gezinnen en
in het bijzonder de meest kwetsbare gezinnen maximaal bijgestaan worden in de uitoefening
van hun recht op toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Het agentschap onderzoekt, waar
mogelijk proactief het recht op toelagen, op basis van de gegevens die beschikbaar zijn via de
elektronische gegevensstromen, met het oog op de automatische rechtentoekenning en de
uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid. Met het oog op het uitvoeren van
de missie en de taken, werkt het agentschap samen met instanties, diensten en verenigingen
die op het vlak van de voormelde taken actief zijn, in het bijzonder met Kind en Gezin en met
de Huizen van het Kind.

Het nieuwe agentschap wordt geleid door een gedelegeerd bestuurder. Om toe te laten dat de
uitbetaling van het groeipakket vanaf 1 januari 2019 feilloos verloopt zonder invloed op de
gezinnen, dient deze functie zo snel mogelijk te worden ingevuld.

Een leidinggevende binnen de Vlaamse overheid gelooft in de waarden van de Vlaamse
overheid en draagt die op een geresponsabiliseerde manier uit in vier leiderschapsrollen: leider,
manager, ondernemer en coach.

De Vlaamse overheid is een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de
evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werken we aan
een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

Profiel

 • Kandidaten dienen ten minste in het bezit te zijn van een diploma dat toegang verleent tot niveau A, zoals bepaald in Vlaamse overheidsdienst, met uitzondering van de interne kandidaten die al tot niveau A of een gelijkgesteld niveau behoren.
 • Bijkomend komen voor deze vacature enkel de kandidaten in aanmerking die beschikken over leidinggevende ervaring van minstens 5 jaar, verworven in de laatste 10 jaar, of 10 jaar relevante beroepservaring. Onder leidinggevende ervaring wordt ervaring verstaan inzake beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de private sector. Voor de relevante beroepservaring is, gezien de grote betrokkenheid van IT op de correcte uitvoering van de dienstverlening, zowel voor de publieke als de private uitbetalingsactoren, aantoonbare ervaring met IT management en/of projectvoering vereist.

Diploma's

 • Master (MA)

Aanbod

 • Een inhoudelijk boeiende en uitdagende job die maatschappelijk heel relevant is;
 • Een bezoldiging in de salarisschaal A311. Het brutojaarloon zal zich, afhankelijk van uw ervaring, situeren tussen 88.406 euro en 110.495 euro bruto per jaar, exclusief eindejaars- en vakantietoelage; mandaattoelage in functieklasse B van 8.780 euro op jaarbasis à 100%, plus bijkomende voordelen. Meer info vindt u op www.werkenvoorvlaanderen.be.
 • Een mandaatfunctie van zes jaar, maximaal 2 maal hernieuwbaar;
 • De titularis van een management- of projectleidersfunctie van N-niveau ontvangt een mobiliteitskrediet van 14.400 euro per jaar of 21.600 euro per jaar indien de titularis een elektrisch of plug-in hybride dienstvoertuig (klasse 1) verwerft;
 • Voor interne kandidaten een statutaire benoeming en een tijdelijke aanwijzing in de betrokken mandaatfunctie;
 • Voor externe kandidaten vertaalt dit zich in een keuze tussen:
 1. Een benoeming bij de diensten van de Vlaamse overheid en vervolgens een tijdelijke aanwijzing in de betrokken mandaatfunctie;
 2. Een indienstneming met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Adres
Hallepoortlaan 27 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Céline Cleenewerck
Via formulier

Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature solliciteer dan uiterlijk op 12 oktober 2018. U stuurt een ingevuld sollicitatieformulier en een kopie van uw diploma via mail naar managementjobs@vlaanderen.be.

Vermeld in het onderwerp van uw mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer 27871.

Uw kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:
- u het sollicitatieformulier gebruikt
- u uw kandidatuur uiterlijk op 12 oktober 2018 stuurt naar managementjobs@vlaanderen.be.

Het sollicitatieformulier kan u op deze pagina via de knop ‘solliciteer nu’ terugvinden.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte