Graduaats- of bachelor diploma
Statutair
Voltijds

Functieomschrijving

Heb je ervaring met het uitvoeren van grondige analyses? Ben je sterk in het functioneel coachen en ondersteunen van collega’s, zowel vanuit de ICT-invalshoek als de business? Dan is deze functie waarschijnlijk echt iets voor jou!

Het departement Landbouw en Visserij is op zoek naar een analist die veel belang hecht aan samenwerking en een schakel vormt tussen de business en het ontwikkelteam.

Als analist stel je processen en informatie kritisch in vraag. Je verwerkt je gegevens en vormt deze info om tot tekst aan de hand van interne tools. Je stemt intern nauw af wat de behoeften zijn en speelt op die manier in op de verwachtingen. Je komt terecht in een klein team van +-6 medewerkers (ontwikkelaars, tester, projectleider) en rapporteert rechtstreeks aan de projectleider.

Interesse? Lees meer over de functie en het takenpakket in het selectiereglement.

Profiel

Je kunt deelnemen indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden :

1) Je hebt een masterdiploma bij voorkeur binnen informatica of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
Deze vacature wordt opgesteld als knelpuntfunctie en je kan ook meedoen als je beschikt over een bachelorsdiploma en je minimaal zes jaar functierelevante ervaring hebt als analist.

2) Je hebt minimaal 6 jaar beroepsrelevante ervaring als analist

In het selectiereglement in bijlage kan je meer informatie lezen over het gezochte profiel en de mogelijkheden om deel te nemen via de interne arbeidsmarkt of externe mobiliteit.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Fatima El Herbouti, Fatima.ElHerbouti@kb.vlaanderen.be of Alexander Hameeuw, Alexander.Hameeuw@kb.vlaanderen.be).

Diploma's

  • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

Aanbod

• Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
• Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
• Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van informaticus (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A121. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3664,75 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
• Word je aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maand. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.
• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Adres
Koning Albert II-laan 35 1030 SCHAARBEEK

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Alexander Hameeuw
Via formulier

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 5 juni.

Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma:
- bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
- of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:
- je het sollicitatieformulier gebruikt
- je je kandidatuur uiterlijk op 5 juni naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Je vindt het sollicitatieformulier op deze pagina bij ‘formulier’.
Indien je geen pc hebt, kan je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Kathy Tas, 0492 15 18 43.

SELECTIEPROCEDURE

De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de sollicitatieprocedure in de vacature.

CV-SCREENING
De cv-screening gebeurt op 12 juni 2018 (datum onder voorbehoud). 

VOORSELECTIE OP BASIS VAN STANDAARDVRAGENLIJST
De selectiefase vindt plaats in Brussel op 12 juni 2018 (datum onder voorbehoud).

EINDSELECTIE :  JURYGESPREK VOORAFGEGAAN DOOR EEN CASE EN EEN ABSTRACTE REDENEERTEST
Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in Brussel op 18 en 19 juni 2018 (datums onder voorbehoud).

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Frank Vlieghe
Directeur Informaticus
Frank.Vlieghe@lv.vlaanderen.be
0499/94.97.04

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Fatima EL Herbouti
Selectieverantwoordelijke
Fatima.ElHerbouti@kb.vlaanderen.be

Of

Alexander Hameeuw
Selectieverantwoordelijke
Alexander.Hameeuw@kb.vlaanderen.be

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte