chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Master diploma
  Contractueel bepaalde duur
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Heb je affiniteit met land- en tuinbouw? Ben je in staat nauwkeurig en kwalitatief werk af te leveren en werk je liefst resultaatgericht? Ben je bovendien analytisch ingesteld? Onderhoud je graag je contacten en kan je klantgericht handelen? Neem je graag verantwoordelijkheden op en spreekt werken in teamverband je aan? Dan ben jij de ideale kandidaat voor deze vacature.

  We zijn op zoek naar een Ingenieur dossierbeheerder VLIF bij het Departement Landbouw en Visserij die instaat voor de verwerking van dossiers en daarbij beslissingen neemt over onder andere erkenningen en subsidies. Je werkt mee aan de optimalisering van het beleid door dossiers te vervolledigen en op basis daarvan beslissingen te formuleren. Daarnaast onderhoud je nauw contact met de klant en ben je het aanspreekpunt van de provinciale dossierbehandelaars en ingenieurs.

  Interesse in deze functie? Bekijk dan zeker de volledige functiebeschrijving!

  Profiel

  Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde:

  Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde:

  • Je hebt een diploma bio-ingenieur

  Je kunt ook deelnemen aan de selectie indien je binnenkort afstudeert en binnen de 2 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum voor deze selectie het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

  Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma.Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

  Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

  Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

  Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring.

  Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Tamara Mertens, Tamara.Mertens@kb.vlaanderen.be, 0492 15 18 05).

  Diploma's

  • Master: Studiegebied Biotechniek

  Aanbod

  • Je krijgt een contract van bepaalde duur (2 jaar)
  • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
  • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
  • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Ingenieur (rang A1, salarisschaal A121). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • Je eerste drie maanden vormen een inwerkperiode.
  • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen.
  • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

  Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Tamara Mertens
  Via formulier

  Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 6 maart 2018.

  Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma:

  • bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
  • of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum,Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel

  Ben je student, bezorg ons dan in de plaats van een kopie van het diploma een attest dat vermeldt dat je student bent en je binnen de 2 maanden het gevraagde diploma kan behalen .

  Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

  • je het sollicitatieformulier gebruikt
  • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
  • je je kandidatuur uiterlijk op 6 maart 2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

  Het sollicitatieformulier kun je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

  Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Eline Breynaert tel. 0492 15 33 78.    

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!