Geen specifieke studievereisten
Studentenjobs
Voltijds

Functieomschrijving

Het departement Omgeving bestaat uit 8 afdelingen ondergebracht in 3 organisatiepijlers: 1) Omgevingsstrategie, 2) Omgevingsbeleid voor Ruimte & Milieu en 3) Omgevingsbeleid voor Klimaat, Groene Economie & Energie.

‘Het Vlaams omgevingsbeleid staat garant voor een kwaliteitsvolle leefomgeving voor de huidige en toekomstige generaties. We stimuleren een duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen, waarbij we streven naar een koolstofarme, energiezuinige, klimaatintelligente samenleving en een sterke band tussen ecologie en economie realiseren. We ondersteunen maatschappelijke vooruitgang en we maken locatie- en ontwikkelingskeuzes in het belang van de Vlaamse samenleving.’
Je komt terecht op één van de 8 afdelingen binnen het departement.

Als jobstudent verleen je administratieve ondersteuning aan onze personeelsleden en teams:

 Je verzamelt en verwerkt gegevens.
 Je staat in voor het klassement.
 Je helpt mee met het opmaken en administratief verwerken van dossiers.
 Je helpt mee met het voorbereiden, opstellen en nazien van documenten.
 Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van allerhande ondersteunende taken.

Profiel

Als jobstudent moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

- Minstens 15 jaar oud zijn én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd op het ogenblik van de aanwerving.

- Voor tewerkstelling tijdens de paasvakantie moet aan bovenvermelde voorwaarde voldaan zijn onmiddellijk voorafgaand aan de tewerkstelling - hiervan moet een attest worden ingediend.
- Beschikken over voldoende uren om te kunnen werken tegen verminderde sociale bijdragen. Dit wil zeggen 475 uren verminderd met het aantal uren waarop je in 2018 al hebt gewerkt als student of waarvoor je al een studentencontract hebt getekend. Bij eventuele aanwerving moet hiervan een attest van de website/app ‘student@work’ worden ingediend. Om dit attest te kunnen indienen moet je beschikken over een elektronische kaartlezer of token. Je kan dus best 1 van beide al op voorhand aanvragen.
Opgelet! Vanaf 2017 is de wetgeving over studentenjobs gewijzigd. Voor meer info kan je terecht op https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/ .

Diploma's

  • Geen specifieke studievereisten

Aanbod

- We bieden jou een leerrijke vakantiejob in een toffe omgeving.

- Je krijgt een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.

- Als jobstudent word je bezoldigd aan 80% van het beginsalaris van salarisschaal D111 (graad: assistent), zijnde 1.515,72 euro bruto/maand bij voltijdse tewerkstelling (38u/week). Dit bedrag is geïndexeerd. Werk je minder dan een volledige maand dan wordt dit loon pro rata berekend.

- Ben je 21 jaar en ouder? Dan heb je recht op de gewaarborgde minimumbezoldiging voor contractuele personeelsleden, zijnde 1.810,40 euro bruto/maand bij voltijdse tewerkstelling (38u/week). Dit bedrag is geïndexeerd. Werk je minder dan een volledige maand dan wordt dit loon pro rata berekend.

- Voormelde bruto maandbedragen zijn inclusief standplaatstoelage (verhogingscoëfficiënt 1,7069) maar exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage. De jobstudent heeft recht op een pro rata van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage.
Op het salaris van de student wordt een solidariteitsbijdrage ingehouden. Deze bedraagt 5,42% ten laste van de werkgever en 2.71% ten laste van de werknemer.

- Je ontvangt per gewerkte dag een maaltijdcheque van 7 €. Hiervan wordt 5,91 € door de werkgever betaald en 1,09 € door de jobstudent (door een inhouding op het nettoloon).

- De werkgever komt voor 100 % tussen in de kosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

- Je hebt recht op een fietsvergoeding.

- De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Plaats tewerkstelling

Adres
Koning Albert II laan 20 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Estelle Eustacchio
Via formulier

HOE KAN JE SOLLICITEREN?
Ben je geïnteresseerd? Solliciteren kan via het sollicitatieformulier tot uiterlijk 24 maart 2019.

Om geldig te solliciteren vul je het standaard-cv in dat je in bijlage bij de vacature vindt op www.werkenvoorvlaanderen.be. Je kan er uitdrukkelijk op aanduiden dat je nog schoolgaand bent en dat je over voldoende uren beschikt om te werken als jobstudent. Dit is noodzakelijk om geldig te solliciteren.
Vermeld in het onderwerp van je mail ‘Jobstudenten paasvakantie 2019 - 100’ en mail dit naar werkenvoor@vlaanderen.be tot en met 24 maart.

Om een objectieve vergelijking tussen alle kandidaten mogelijk te maken, zullen enkel sollicitaties via het standaard CV in aanmerking genomen worden.

SELECTIEPROCEDURE
Kandidaten worden geselecteerd op basis van het ingediende sollicitatieformulier.

MEER WETEN
Voor extra informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met:

Renate Pelst, HR dienst
Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel
Tel. : 02 553 76 76
E-mail : HR.omgeving@vlaanderen.be

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden kan je contact opnemen met:

Estelle Eustacchio
Selectiedeskundige
Tel.: 0492256492
E-mail : estelle.eustacchio@vlaanderen.be

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte