chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Master diploma
  EV INBO
  Anderlecht
  Contractueel bepaalde duur
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Als junior onderzoeker word je ingezet bij meerdere projecten van het zeevogelteam. De hoofdtaken zullen bestaan uit het invoeren en verwerken van data, het meeschrijven aan rapporten, labowerk (onderzoek naar dieet van Grote Stern en Visdief, otolietenwerk) en assisteren tijdens het veldwerk (vegetatiekartering, zeevogeltellingen en strandtellingen). Je voert kwaliteitscontroles van datasets uit m.b.t. foerageergedrag en biometrie van sterns en meeuwen. Je helpt mee aan het conceptualiseren en valideren van een energetisch model voor de Visdief.

  Profiel

  Je profiel

  Je diploma

  • Je hebt een masterdiploma Biologie, aangevuld met aantoonbare relevante ervaring uit je professionele- of vrijetijdscontext.
  • Houders van een buitenlands diploma dienen via NARIC-Vlaanderen een gelijkstellingsprocedure te doorlopen, voordat hun diploma en geldelijke anciënniteit in aanmerking kunnen genomen worden. Meer informatie hieromtrent kan je terugvinden op de website http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/.

  Je technische competenties

  • Je hebt een goede kennis van de ecologie van vogels aan de kust, op zee en de polders (pluspunt).
  • Je hebt een goede determinatiekennis (pluspunt).
  • Een goede kennis van R strekt tot de aanbeveling.
  • Je hebt ervaring met vogeltellingen, meer specifiek met de telling van zeevogels. Vooral het bezit van ‘zeebenen’ is een pluspunt.
  • Je hebt een eerste werkervaring met labowerk (gebruik van een bino, otolieten determineren, ...) (belangrijk pluspunt).
  • Een goede vegetatiekennis (vooral zilte en graslandvegetatie) is een pluspunt.
  • Je hebt een goede kennis van het Nederlands.
  • Je bent vertrouwd met Office applicaties Word, Excel (verplicht), Access (pluspunt) en Gmail.
  • Je hebt ervaring met ArcGIS (pluspunt).
  • Je hebt ervaring met Avimap (pluspunt).
  • Je hebt ervaring met het schrijven van rapporten (pluspunt).

  Jobgerelateerde competenties

  • Wetenschappelijke, technologische, technische, reglementaire, … informatie opvolgen en actualiseren
  • Onderzoeksgegevens en –resultaten bestuderen en analyseren
  • Berekeningen, metingen, experimenten en observaties uitvoeren Resultaten controleren
  • Discipline: Biowetenschappen
  • Onderzoekers, instituten, ondernemingen adviseren en wetenschappelijke steun bieden
  • Het verloop en de vooruitgang van wetenschappelijke experimenten en observaties leiden en controleren
  • Rapporten, publicaties en scripties opstellen

  Persoonsgebonden competenties

  • Ik kan een resultaat behalen
  • Ik kan goed met stress omgaan
  • Ik kan goed zelfstandig werken
  • Ik kan goed problemen oplossen
  • Ik kan goed plannen (= ordenen)
  • Ik heb een grote leercapaciteit
  • Ik respecteer regels en afspraken
  • Ik kan goed samenwerken in een team
  • Ik kan mij goed aanpassen aan andere situaties (ik ben flexibel)
  • Ik ben precies

  Diploma's

  • Master Biologie
  • Master: Studiegebied Toegepaste biologische wetenschappen

  Aanbod

  • Een voltijds contract van onbepaalde duur, met zekerheid tot eind december 2017 en optie tot verlenging.
  • Een boeiende en uitdagende functie.
  • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • De werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
  • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
  • Je krijgt maaltijdcheques van € 7 per gewerkte dag.
  • Je wordt aangeworven in de graad van Wetenschappelijk Attaché (schaal A165/166). Voor meer informatie over de bijbehorende salarisschaal en de arbeidsvoorwaarden bij de Vlaamse overheid kan je terecht op http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/uw-salaris.
  • Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Relevante beroepservaring in de private sector kan tot maximaal 20 jaar verloond worden.
  • Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!
  • Personen met een handicap kunnen structurele en/of organisatorische aanpassingen aanvragen bij de emancipatieambtenaar van het INBO via daphne.lingier@inbo.be.

  Plaats tewerkstelling

  EV INBO
  Kliniekstraat 25 1070 ANDERLECHT

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Mevr. Daphne Lingier

  Hoe solliciteren?

  Solliciteren kan tot en met maandag 14 juni 2017. Om te solliciteren mail je je motivatiebrief en CV naar rekrutering@inbo.be.

  Selectieprocedure

   

  • Preselectie op basis van je motivatiebrief en CV.
  • Kandidaten die geselecteerd worden op basis van hun CV en motivatiebrief, zullen per mail uitgenodigd worden voor het eliminerend onderdeel met praktische testen met bijbehorend interview dat doorgaat op maandag 26 juni 2017.
  • Kandidaten die weerhouden worden, zullen uitgenodigd worden voor computertesten op dinsdag 27 juni 2017. Deze online testen zullen thuis kunnen afgelegd worden.
  • Daarnaast worden kandidaten ook uitgenodigd voor het competentie-interview dat doorgaat op donderdag 29 juni te Brussel.
  • Hou dus vanaf dinsdag 20 juni 2017 je mailbox in de gaten en zorg ervoor dat je je kunt vrijmaken op maandag 26 juni 2017 voor de praktische testen met interview en op donderdag 29 juni 2017 voor het competentie interview.
  • Bij het praktisch gedeelte krijg je enkele testen die naar het niveau van je kennis en ervaring peilen. Tijdens het competentie interview peilen we naar je persoonsgebonden competenties.
  • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk 2 van het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) en het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie.
  • Je kunt rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur en na afloop van de selectieprocedure feedback vragen.
  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!