chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Master diploma
  Statutair
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Je staat in voor het juridisch controleren van de naleving van reglementeringen, normen, e.d. door omroepdiensten, dienstenverdelers en omroepnetwerken teneinde hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden of zelf de gepaste acties te ondernemen.

  De controle gebeurt onafhankelijk volgens vastgelegde normen en procedures (vastgelegd door wet of controlerende entiteit).

  Er wordt van je verwacht dat je vanuit de eigen inhoudelijke en administratieve kennis kan instaan voor een goede interne werking van de onderzoekscel en aldus bijdraagt tot een optimale uitvoering van de missie van de VRM. Je zet opgedane ervaring en expertise maximaal in om de VRM in al zijn taken te ondersteunen.

  Een uitgebreide functiebeschrijving kan je terugvinden in het selectiereglement in bijlage.

  Profiel

  FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
  - Je hebt een Master-diploma in Rechten
  - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het uitvoeren van onderzoek en het opmaken van adviezen met betrekking tot het mediarecht

  Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn op de uiterste inschrijvingsdatum. De kandidaten die niet aan de voorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname.

  JE TECHNISCHE COMPETENTIES

  - Grondige kennis van mediaregelgeving, specialisatie mediarecht en rechten van intellectuele eigendom is een pluspunt
  - Goede kennis en begrip van de specifieke reglementeringen, normen zoals bijvoorbeeld administratieve regelgeving,…
  - Grondige kennis van de taken en bevoegdheden van de VRM (in relatie met andere regulatoren en overheden)
  - Goede kennis van de software nodig om luister- en kijkonderzoeken uit te voeren
  - Goede technische kennis van de meetapparatuur
  - Goede kennis Nederlands, basiskennis Frans en Engels
  - Kennis van administratief recht
  - Kennis van courante kantoorsoftware

  Diploma's

  • Master (MA)

  Aanbod

  • Je wordt aangeworven in een statutaire functie
  • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag)
  • Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal.
  • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je bruto aanvangssalaris met 3 jaar anciënniteit, reglementaire toelagen niet inbegrepen, is ongeveer 3.448 euro.
  • Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing als je als Vlaams ambtenaar al in de graad van de vacature werkt.

  Plaats tewerkstelling

  Departement Cultuur, Jeugd en Media
  Koning Albert II-laan 20 1000 BRUSSEL

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Machteld Aelbrecht
  Via formulier

   

  Solliciteren kan tot en met 1 oktober 2017

  Je stuurt het standaard sollicitatieformulier naar:

  sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be

  Indien per post, stuur je het naar:

  Departement Cultuur, Jeugd en Media

  t.a.v. Ronny Pitteljon

  Arenbergstraat 9

  1000 Brussel

   Een uitgebreide omschrijving van de selectieprocedure kan je raadplegen in het selectiereglement

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!