Master diploma
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Haal jij energie uit het vastbijten in dossiers en oplossingsgericht werken? Ben jij gepassioneerd door wetgeving en geïnteresseerd in de materie binnen welzijn en volksgezondheid? Lees dan zeker deze vacature, want dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Als jurist sta jij interne klanten bij door het mee werken aan en uitbouwen van een specifieke dienstverlening die verband houdt met gespecialiseerde juridische adviezen of specifieke juridische producten en diensten. Dit alles om het agentschap en je collega’s zo optimaal mogelijk te ondersteunen en te kunnen laten functioneren om zo samen naar de organisatiedoelstellingen te kunnen toe werken.

Het agentschap Zorg en Gezondheid heeft als missie om samen te werken met alle belanghebbenden aan een betere zorg en meer gezondheid. We willen dit bereiken door mensen uit te nodigen om gezond te leven en hen hierbij te ondersteunen. We beschermen hen tegen besmettelijke ziektes en een ongezond milieu en maken de tijdige opsporing van een aantal ziektes mogelijk. We dragen bij tot een netwerk van kwaliteitsvolle zorg voor en rond mensen die het nodig hebben. Met de Vlaamse sociale bescherming brengen we de betaalbaarheid van de zorg in het bereik van onze medeburgers.

Om dit alles te realiseren erkennen en financieren we organisaties, zorgverleners en voorzieningen. We doen alles in partnerschap en in gedeelde verantwoordelijkheid met hen, met andere overheden én met de mensen zelf. Extra aandacht gaat daarbij naar de meest kwetsbaren.

Het agentschap is een open en wendbare organisatie. We streven er naar daadkrachtig te anticiperen op de evoluties en behoeften in de samenleving, Samen met alle belanghebbenden werken we aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. Onze aanpak is menselijk, gidsend en toekomstgericht.

Meer informatie over de inhoud van de functie vindt u terug in de bijgevoegde functieomschrijving.

Profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

1) Je hebt een masterdiploma jurist.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

2) Je hebt minimaal 1 jaar relevante professionele ervaring.

Met relevante ervaring wordt bedoeld:

- ervaring als jurist binnen het vakgebied van welzijn en gezondheid OF

- ervaring als jurist binnen een overheidscontext OF

- ervaring aan de balie

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden contacteer de selectieverantwoordelijke (Inge Peeters, inge.peeters@ascento.be, 03/217.26.40).

Diploma's

  • Master: Studiegebied Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen

Aanbod

- Je krijgt een contract van onbepaalde duur.

- Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

- Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

- Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

- Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag: 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

- Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

- Je eerste 9 maanden vormen een inwerkperiode.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Adres
Roderveldlaan 3 35 2600 BERCHEM

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Inge Peeters
Via formulier
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte