chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Master diploma
  Het Facilitair Bedrijf
  Brussel
  Contractueel onbepaalde duur
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Geboeid door de regelgeving overheidsopdrachten? Op zoek naar een juridische functie met veelvuldige contacten in een technisch uitdagende en gevarieerde omgeving? Ben je iemand die graag juridische oplossingen zoekt? Lees dan zeker verder!

  Als jurist aankopen kom je terecht bij het team ondersteuning beleid en aankoop in de afdeling aankoopcentrale en overheidsopdrachten. Dit team bestaat uit een 8-tal medewerkers. Het team ondersteuning beleid en aankoop biedt in hoofdzaak ondersteuning bij de aankoopprocedures van generieke diensten en producten (o.a. facilities, HR, ICT, ...) binnen de Vlaamse overheid. Samen met inhoudelijke/technische experts en aankopers maak je als jurist deel uit van het aankoopprojectteam en werk je raamcontracten uit. Binnen dit team vertegenwoordig je de juridische poot en waak je over de juridische kwaliteit van de aankoopprocedures. Je bent niet enkel expert in de wetgeving overheidsopdrachten, maar kan de regelgeving ook creatief toepassen en doorvertalen naar concrete duurzame oplossingen. Als juridisch expert word je daarnaast ook betrokken bij beleidsmatige projecten onder meer in het kader van duurzame en innovatieve overheidsopdrachten.

  Je werkt vanuit het kantoor in Brussel met de mogelijkheid om 1 à 2 dagen per week van thuis uit te werken.

  Profiel

  Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

  1) Je hebt een diploma master of licentiaat in de Rechten.

  Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma.Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

  2) Professionele beroepservaring of stages als jurist in een technische omgeving en/of met overheidsopdrachten is geen formele deelnemingsvoorwaarde, maar wel een troef in de voorselectie

  Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

  Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

  Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Sanne Rigo, sanne.rigo@kb.vlaanderen.be).

  Diploma's

  • Master (MA)

  Aanbod

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
  • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
  • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
  • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3141,81 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.
  • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
  • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

  Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Sanne Rigo
  Via formulier

  Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 5 maart 2018.

  Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier, samen met een kopie van je diploma:

  • bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
  • of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Boudewijnlaan 30, bus 42, 1000 Brussel

  Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

  • je het sollicitatieformulier gebruikt  
  • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
  • je je kandidatuur uiterlijk op 5 maart naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

  Het sollicitatieformulier kun je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!