Graduaats- of bachelor diploma
OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS
Geel
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Werkveld

Het crisis en kortdurende behandelteam of afgekort CKB-team richt zich naar volwassenen tussen de 18 en 65 jaar met een ernstige psychiatrische aandoening of een vermoeden ervan, die een acute of subacute psychiatrische crisis doormaken. Deze crisissituatie is dermate ernstig dat, zonder de tussenkomst en intensieve begeleiding van het ambulant team, een psychiatrische hospitalisatie noodzakelijk is.

Het CKB-team biedt vanuit een teambenadering snel een antwoord op een crisis die zich voordoet waarbij naast screening van de problematiek ook acute zorg en kortdurende behandeling worden geboden in functie van een stabilisatie van de crisis. Ondersteuning van mantelzorgers maakt eveneens een noodzakelijk deel uit van de interventies van het team. Het CKB-team is 24u/24u en 7/7 dagen bereikbaar, cliënten en familie zijn partners in de zorg en er zijn frequente cliëntencontacten (indien nodig meerdere malen daags).

Tijdens deze interventies wordt er intensief samengewerkt met andere zorgpartners. Deze wordenvroegtijdig betrokken in de zorgverlening zodat kan worden voorzien in een continuzorgtraject.

Als CKB-medewerker sta je mee in om, op respectvolle wijze, professionele zorg te organiseren om samen te werken aan herstel voor cliënten en hun directe omgeving

Profiel

Je beschikt over een diploma maatschappelijk assistent of je bent bachelor in het sociaal werk of je bent bachelor in de verpleegkunde (optie sociale verpleegkunde). Je hebt minimum 2 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Expertise in het thema diversiteit, ontwikkelingsstoornis en/of in de verslavingsproblematiek is een meerwaarde.

Je levert zorg vanuit een empathische attitude. Je kan autonoom werken binnen een interdisciplinaire werkcontext. Je bewaakt de voortgang en resultaten van je eigen werkprocessen en die van anderenen je bent hierbijcreatief in het omgaan met zorgsituaties. Je maakt actief gebruik van het netwerk binnen de regio in functie van een optimale opvolging van de cliënt. Je werkt actief mee binnen het multidisciplinaire team. Je bent bereid om in een volcontinu systeem te werken. Je bent bereid je binnen je functie steeds verder te ontwikkelen .

Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.

Jobgerelateerde competenties

  • De situatie en de behoeften van de persoon analyseren
  • Samen met de persoon of het gezin een sociaal begeleidingsplan opstellen en opvolgen
  • Een overzicht van de activiteiten opstellen en meedelen aan de verantwoordelijken en/of de partners en/of politici
  • De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken, ...
  • Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten
  • Aanvraagdossiers voor sociale hulp samenstellen en administratief opvolgen
  • Informatie over de regelgeving en de sociale hulpmogelijkheden actueel houden Een partnernetwerk uitbouwen

Diploma's

  • Prof. bach. Sociaal werk
  • Prof. bach. Verpleegkunde: Sociale verpleegkunde

Aanbod

Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (in salarisschaal B151 of B161) in een dynamische en inspirerende zorginstelling. Gezinsvriendelijke arbeidsvoorwaarden (kinderopvang tijdens de zomervakantie, aantrekkelijke vakantieregeling). Een competitieve verloning waarbij relevante ervaring wordt gehonoreerd. Interessante bijkomende voordelen zoals hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eindejaarstoelage, vormingsmogelijkheden en stimulerende opleidingen.

Plaats tewerkstelling

Adres
OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS
Dr. Sanodreef 4 2440 GEEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Iris Croonenborghs

 

 

Hoe verloopt de selectie?

De selectieprocedure bestaat uit een

- cv-screening (eliminerend)

- een selectiegesprek waarin wordt gepeild naar motivatie, vakkennis en competenties (eliminerend);

- psychotechnische proeven (adviserend)

- deliberatie van het selectiegesprek en de psychotechnische proeven (eliminerend)

 

Er  wordt een wervingsreserve aangelegd (geldigheidsduur van 1 jaar).

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte