Geen specifieke studievereisten
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Zoek jij een job met veel afwisseling en contacten in een energieke omgeving? Jongleer je graag tussen verschillende opdrachten? Werk je efficiënt en zorgvuldig? Zoek dan niet langer! Onze ideale kandidaat is proactief en oplossingsgericht, steekt graag de handen uit de mouwen en zet steeds de puntjes op de i!

In deze veelzijdige functie sta je in voor de administratieve en operationele ondersteuning van de Administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Je wordt een vertrouwd gezicht binnen het agentschap en werkt ondersteunend voor de leidend ambtenaar en de medewerkers van het agentschap. Je zorgt ervoor dat de organisatie op wieltjes loopt door een goed agendabeheer: je plant en herplant taken op een pragmatische en flexibele manier. Je ontvangt en begeleidt bezoekers met een glimlach. Je bent nauwgezet in het administratief opvolgen van dossiers, je stelt verslagen, memo’s en notulen op en voert allerhande ondersteunende taken uit.

Interesse in deze functie? Lees dan zeker de volledige functiebeschrijving.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier:
  https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02OF
 2. Je hebt een geldig toegangsbewijs voor deze functie uitgereikt door de VDAB.

Ook kandidaten zonder het in het selectiereglement vermelde diploma kunnen toegelaten worden tot de selectieprocedure. Deze kandidaten dienen eerst een standaardportfolio op te maken waarin de kerncompetenties voor de functie zijn opgenomen. Zij dienen hun relevante kennis, vaardigheden en attitudes voor de functie op te lijsten en te staven met alle mogelijke relevante bewijsstukken
[1]. De beoordeling van het portfolio gebeurt op basis van volgende competenties/kenniselementen:

 • Verantwoordelijkheid nemen (niveau 2)
 • Samenwerken (niveau 1)
 • Plannen en organiseren (niveau 2)
 • Kennis van digitale toepassingen (zoals Outlook, Sharepoint…) vanuit een managementondersteunende rol.

Kandidaten die niet aan de diplomavereiste voldoen vragen het standaardportfolio op via mail naar
toegangsbewijs@VDAB.be en vullen deze grondig in. Enkel de kandidaten die een toegangsbewijs behalen, na een positieve beoordeling uitgereikt door de VDAB, krijgen toegang tot de selectieprocedure.

Meer informatie over de deelnemingsvoorwaarden vind je terug in het selectiereglement.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Lynn Van Goethem, lynn.vangoethem@kb.vlaanderen.be, 0499 94 44 43 of Sidji Serryn, sidji.serryn@kb.vlaanderen.be en tel 0491 92 86 06).

Diploma's

 • Geen specifieke studievereisten

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.326,03 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op
  www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 9 maanden vormen een inwerkperiode.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Adres
Havenlaan 88 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Sidji Serryn
Via formulier

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Kelly Vanlancker
HR-adviseur
Kelly.vanlancker@kb.vlaanderen.be
Tel 0492 34 82 40 

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Sidji Serryn
Selectieverantwoordelijke
sidji.serryn@kb.vlaanderen.be
tel 0491 92 86 06

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 17 december 2018.

1)     Elke kandidaat (zowel kandidaten met een bachelordiploma als kandidaten die deelnemen via de EVC-procedure) stuurt het ingevulde sollicitatieformulier (indien van toepassing: samen met een kopie van het diploma):

 • bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
 • of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum,Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel

2)    Indien je niet voldoet aan de diplomavoorwaarde, en deelneemt via de EVC-procedure, vraag ook je het standaardportfolio op via mail naar toegangsbewijs@VDAB.be en stuur je het ingevulde portfolio voor beoordeling:

 • bij voorkeur via mail naar toegangsbewijs@VDAB.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
 • of per post naar: T.A.V Bram Bonamie – Keizerslaan 11, 1000 BRUSSEL

Er wordt een infosessie georganiseerd door VDAB om kandidaten die deelnemen via de EVC-procedure te ondersteunen bij het invullen van hun portfolio. Deze infosessie gaat door op vrijdag 23 november 2018 om 10 uur in het Herman Teirlinck gebouw (havenlaan 88, 1000 BRUSSEL - lokaal 01.72 - Kaat Tilley).

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • je het sollicitatieformulier en (indien deelname via EVC) het standaardportfolio gebruikt;
 • je je kandidatuur uiterlijk op 17 december 2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Sollicitatieformulieren moeten in het Nederlands ingevuld worden. Sollicitatieformulieren die niet in het Nederlands worden ingediend, zijn ongeldig en worden niet beoordeeld.

 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte