Master diploma
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Als medewerker ontwerpend onderzoek – LABO RUIMTE draag je bij aan het strategisch beleid van het Departement Omgeving. Het kader waarbinnen je opereert is LABO RUIMTE. LABO RUIMTE is een open samenwerkingsverband tussen het Team Vlaams Bouwmeester en het Departement Omgeving. Het wordt, naargelang de thematiek, uitgebreid met geëngageerde administraties, experts, relevante organisaties en actoren. Ben jij een verbindend iemand die vanuit een luisterend oor en ontwerpend inzicht probleemoplossend kan werken? Heb je inzicht in de kracht van serendipiteit en ontwerp, ben je geboeid door de huidige maatschappelijke trends en evoluties (de klimaatverandering, de dalende biodiversiteit, het toenemend grond- en energieverbruik, de bevolkingsgroei, migratiestromen, …) en ben je vertrouwd met langetermijndenken. Dan is deze vacature iets voor jou.

Meer informatie over LABO RUIMTE vind je via volgende link.
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/labo-ruimte/info-labo-ruimte

Lees meer over de functie en het takenpakket in het selectiereglement.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

1) Je hebt een master diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier:
https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen:
http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (
www.selor.be).

2) Je hebt aantoonbare functierelevante ervaring met het ontwerpmatig onderzoeken van complexe ruimtelijke vraagstukken en interesse in aanpalende vakgebieden.

Lees meer over het profiel in het selectiereglement

Werk je al bij de Vlaamse overheid en wil je deelnemen aan deze selectieprocedure? Dan kan je misschien deelnemen via horizontale mobiliteit. Lees meer in het selectiereglement

Diploma's

  • Master (MA)

Aanbod

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111.

• We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar.

• Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruik maken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Adres
Koning Albert II-laan 20 1000 BRUSSEL

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Jurgen Brems
Via formulier

 Solliciteren kan tot en met 14/12/2018. Stuur het sollicitatieformulier met een kopie van je diploma bij voorkeur per e-mail naar werkenvoor@vlaanderen.be t.a.v. Jurgen Brems. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer 28246.

Heb je geen PC? Dan kan je bij het selectiecentrum (tel. 02 553 01 08.) het sollicitatieformulier op papier opvragen en het ons per post terugbezorgen naar volgend adres: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.

De selectieprocedure bestaat uit
1) Een cv-screening op basis van de formele deelnemingsvoorwaarden in de week van 07/01/2019 (datum onder voorbehoud).
2) Een voorselectie op basis van jouw antwoorden op de vragenlijst in de week van 07/01/2019 indien meer dan 6 kandidaten na CV-screening (datum onder voorbehoud).
3) Een gedragsgericht jurygesprek plus psychotechnische test en een persoonlijkheidsvragenlijst op 17/01/2019 (datum onder voorbehoud) in Brussel. De psychotechnische test en persoonlijkheidsvragenlijst kan op voorhand thuis ingevuld worden.

De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de selectieverantwoordelijke.

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog!

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte