Graduaats- of bachelor diploma
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Landcommanderij Alden Biesen is op zoek naar een praktisch ingestelde en enthousiaste collega om de poetsploeg, het keuken - en zaalteam, jobstudenten en tijdelijke hulp actief aan te sturen en te coachen.Je bent hun eerste aanspreekpunt, je maakt planningen op, je zorgt voor informatiedoorstroming en coacht deze collega’s bij de uitvoering van hun taken. Je werkt dan ook actief mee tijdens drukke periodes en ondersteunt zo alle teams door ook jouw eigen handen uit de mouwen te steken. Klantgericht denken en time management zij n van groot belang.Je bent ook stressbestendig, aangezien er drukke piekperiodes zijn die met het team moeten worden doorzwommen. Je hebt een goed organisatietalent en kan best - practices introduceren, evenals procesverbeteringen aangeven. Je hebt oog voor detail en helpt het team om samen kwalitatief versterkend te werken.

Heb je een sterk organisatorisch talent? Hou je van afwisseling? Geef je graag leiding? Kan je een project van A tot Z af werken en kan je het geheel coördineren? Wil je graag meewer ken aan het verder uitbouwen van Alden Biesen als congres kasteel ? Zou je graag werken in een historische omgeving in een centrum waar cultuur en toerisme hand in hand gaan? Dan is onderstaande vacature misschien voor jou!

Profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

1) Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/.

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

2) Je hebt minimum vier jaar functierelevante ervaring (in hoofdactiviteit) op het vlak van het organiseren van activiteiten/projecten van voorbereiding tot nazorg

Je hebt minimum twee jaar functierelevante ervaring met het leidinggeven aan medewerkers

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Charlotte Vanfleteren, charlotte.vanfleteren@cjsm.vlaanderen.be en 02 553 15 94).

Diploma's

  • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

Aanbod

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
  • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
  • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon
  • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.590,22 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index en tewerkstellingspercentage 100% en vier jaar functierelevante ervaring), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • Je eerste zes maanden vormen een inwerkperiode.
  • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Adres
Kasteelstraat 6 3740 BILZEN

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Mevr. Charlotte Vanfleteren
Via formulier
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte