Master diploma
Contractueel bepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

We zoeken een gemotiveerde collega die:

• interesse heeft voor de coördinatie van het opmaken en opvolgen van de Vlaamse onderwijsbegroting;

• aanleg en belangstelling heeft in het verlenen van beleidsondersteuning bij financiële dossiers en projecten met focus op het efficiënt en effectief beheer van de middelen;

• zin heeft in een coördinerende rol op zich te nemen in afdeling en entiteit overschrijdende financiele materies met het oog op een eenvormige, tijdige en kwalitatieve output;

• graag flexibel inzetbaar is en verantwoordelijkheid wil dragen;

• constructief en kritisch meedenkt bij de uitbouw en optimalisering van onze dienstverlening.

Je zal werken binnen de cel begroting van de Stafdiensten Onderwijs en Vorming in een team van enthou-siaste en gedreven collega’s.

Jouw opdracht zal vooral bestaan uit het:

• meewerken aan de verschillende stappen binnen de begrotingscyclus. Dit houdt o.m. in technisch nazicht en kwaliteitscontrole doen van de begrotingsvoorstellen, interne en externe technische besprekingen bijwonen in samenwerking met de coördinator van de entiteit, integreren van de voorgeschreven begrotingsdocumenten, beantwoorden van specifieke vragen van externe instanties (zoals Inspectie van Financiën, departement Financiën en Begroting, kabinet Financiën en Begroting, Rekenhof,…);

• analyseren en opvolgen van de concrete uitvoering van de onderwijsbegroting en rapporteren hierover;

• ondersteunen van de steunpunten begroting en financieel advies verlenen aan het management en het kabinet;

• gecoördineerde antwoorden bezorgen op financiële vragen;

• verlenen van financiële beleidsondersteuning bij dossiers en projecten vb. bij onderwijsdecreten, cao’s,…;

• waken over het eenduidige gebruik van standaarden en normen;

• bijwonen van overlegvergaderingen met collega’s, steunpunten begroting, …

• verzamelen en bijhouden van begrotingsgegevens;

• signaleren van problemen en mogelijke verbeteringen en oplossingen bieden;

• verwerven en bijwerken van de nodige kennis over de reglementering van Financiën en Begroting en relevante informatie doorgeven aan de steunpunten begroting/management;

• zichzelf voortdurend vervolmaken op vlak van financiën en begroting.

Na verloop van tijd verwerf je een grondige inhoudelijke kennis op vlak van financiën en begroting en fungeer je als aanspreekpunt bij vragen over dit vakgebied. Hierbij hou je rekening met de doelstellingen van Onderwijs en Vorming.

Profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

• Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier:
https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

• Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen:
http://www.ond.vlaanderen.be/naric
Heb je je diploma behaald in een andere taal dan het Nederlands, dan moet je een taaltest afleggen bij Selor.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met Melissa Lievens,
melissa.lievens@ond.vlaanderen.be - 02/553.95.47.

Technische competenties:

Je hebt interesse voor begrotingsprocessen, budgettaire ramingen en evoluties, financiële rapporteringen, reglementering over financiën en begroting.

Je hebt een goede kennis van de werking van de Vlaamse overheid of je bent bereid die op korte termijn te verwerven.

Het is een pluspunt als je noties van of een eerste werkervaring hebt met

• de begrotingsstructuur binnen de Vlaamse overheid

• de overheidsbegroting

• de onderwijsbegroting

• de werking van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming en de onderwijssector

Diploma's

  • Master (MA)

Aanbod

Wij bieden je een boeiende baan aan met ruime opleiding- en ontplooiingskansen. Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstver-lening nastreeft.

• Je krijgt een contract van bepaalde duur (1 jaar) met mogelijkheid - mits een positieve evaluatie - tot verlenging.

• Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

• Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming is gehuisvest op wandelafstand van het Noordstation te Brussel, is uitgerust met moderne kantoorapparatuur en beschikt over een eigen personeelsrestaurant. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. Er is ruime mogelijkheid tot telewerk.

• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

• Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag: 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

• Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten (
https://overheid.vlaanderen.be/omzendbrief-dvobzpo20102). Op
www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

• Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing op te nemen

• Deze procedure voldoet aan de voorwaarden van een objectief wervingssysteem en geeft toegang tot toekomstige statutaire bevorderingsprocedures.

Plaats tewerkstelling

Adres
Koning Albert II-laan 15 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Melissa Lievens
Via formulier

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 2 december 2018 (23u59’).

Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier, samen met een kopie van je diploma, via mail naar sollicitaties.departement@ond.vlaanderen.be.
Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer.

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:
- je het sollicitatieformulier gebruikt
- je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
- je je kandidatuur uiterlijk op 2 december 2018 (23u59’) naar ons mailt (de datum van verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte