chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Graduaats- of bachelor diploma
  Contractueel bepaalde duur
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Je zal meewerken aan de beleidsuitvoering op het vlak van schoolbeheer :

  • Je werkt mee aan de dienstverlening aan scholen. Concreet zal je instaan voor het beheer van schooldossiers, het erkennen en opvolgen van de structuur van scholen, het berekenen en betalen van toelagen, het bewaken van rationalisatie- en programmatienormen.
  • Je staat in voor de dienstverlening aan leerlingen/ouders via de leerplichtcontrole, stimuleren van participatie door kleuters aan het onderwijs, de toekenning van speciale leermiddelen, informatiepunt voor ouders en leerlingen, … .
  • Je kan op termijn ingeschakeld worden in de verificatiedienst.

  Of

  Je zal binnen een regionale zone de dossieropvolging verzorgen van het personeel van de onderwijsinstellingen :

  • Je verzorgt het dossierbeheer en staat in voor het salarisbeheer en uitbetaling van de personeelsleden. Je ontvangt en verwerkt de opdrachten tot betaling.
  • Je behandelt personeelszaken als ziekteverlof, bevallingsverlof, diverse verlofstelsels, de vaste benoeming, de ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking,…
  • Je bent het aanspreekpunt voor schoolsecretariaten, directies en personeelsleden op vlak van personeelsreglementering en informeert hen actief over de toepassing ervan.

  In elk van deze takenpakketten kan je na het doorlopen van een opleidingsfase en afhankelijk van persoonlijke competenties en interesses, belast worden met bijkomende opdrachten ter ondersteuning van collega’s of van externe klanten (bv. het geven van opleidingen), of met de ontsluiting van beheersinformatie uit de verschillende databanken.

  Meer informatie kan je terugvinden op http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs

  Profiel

  Deelnemingsvoorwaarden: Je bent in het bezit van een bachelor diploma.

  Technische competenties

  • Je beschikt over een degelijke kennis of bent bereid je in te werken in de regelgeving over onderwijspersoneel, scholen en leerlingen.
  • Je hebt een degelijke kennis van MS-Office toepassingen, zo mogelijk ook Excel en Access, of bent bereid deze te verwerven.

  Persoonsgebonden competenties

  • Klantgerichtheid
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Samenwerken
  • Analyseren
  • Plannen en organiseren

  Diploma's

  • Academisch (gerichte) bachelor (ABA)
  • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

  Aanbod

  • Je wordt aangeworven met een contract voor één jaar dat mits een gunstige evaluatie reële perspectieven biedt op een contract van onbepaalde duur.
  • Je aanvangssalaris is minimaal 2280,43 euro bruto per maand.
  • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 13 jaar.
  • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. Je kan van een aantal voordelen genieten via de PlusPas.

  Plaats tewerkstelling

  Agentschap voor Onderwijsdiensten
  Koning Albert II-Laan 15 1000 BRUSSEL

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Mevr. Christelle Van De Vijver

   De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.

  Solliciteren kan tot en met 20 augustus 2017.

  Om te solliciteren stuur je het standaard-cv bij voorkeur naar wervingen.agodi@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer.

   Je vult hiertoe het standaard-cv in dat je kunt vinden op

  www.onderwijs.vlaanderen.be/vacatures

   Je kunt het cv ook sturen naar:

  Agentschap voor Onderwijsdiensten

  T.a.v. Hilde Ballon,

  Wervingen AgODi Koning Albert II laan 15

  1210 Brussel

  Voor meer informatie over de functie, de selectieprocedure en de contactgegevens, raadpleeg je de toegevoegde functiebeschrijving.

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!