chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Master diploma
  Managementjobs
  Voltijds

  Functieomschrijving

  De preventieadviseur-coördinator is een coördinerende functie in het zelfsturende team van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) en neemt hierin de rollen op van interne en externe bruggenbouwer, focusbewaker, vernieuwer en teamspeler met het oog op de ontwikkeling, behartiging en implementatie van het beleid over welzijn op het werk in de Vlaamse overheid.

  Het is de taak van de preventieadviseur-coördinator om een efficiënte interne werking op te zetten, waarbij alle teams elkaar aanvullen met het oog op het vervullen van zowel de beleidsuitvoerende als de beleidsvoorbereidende opdracht van de GDPB.

  Meer informatie kan u terugvinden in de bijgevoegde functiebeschrijving.

  Profiel

  Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

  • Je beschikt over een masterdiploma dat toegang verleent tot niveau A, met uitzondering van de interne kandidaten die al tot een niveau A of een gelijkgesteld niveau behoren.
  • Je beschikt over een getuigschrift preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 1.
  • Je beschikt over minimaal 2 jaar relevante beroepservaring als preventieadviseur binnen een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

  Diploma's

  • Master (MA)

  Aanbod

  • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
  • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
  • Je wordt aangeworven in vastbenoemd verband in de graad van adviseur (rang A2 met salarisschaal A211) en van daaruit aangewezen in het mandaat van Preventieadviseur-coördinator met de bijhorende salarisschaal A287 of overgeplaatst in de graad van Preventieadviseur-coördinator (rang A2) met behoud van salarisschaal A287. Zolang het mandaat van Preventieadviseur-coördinator wordt uitgeoefend, gebeurt de betaling in salarisschaal A287.
  • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld. Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.
  • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Mevr. Céline Cleenewerck
  Via formulier

  Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 11 januari 2018.

  • via mail naar managementjobs@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer 26886
  • of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel

  Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

  • je het sollicitatieformulier gebruikt
  • je je kandidatuur uiterlijk op 11 januari 2018 naar ons stuurt (de datum van poststempel of datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

   

   

   

   

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!