chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Master diploma
  VDAB
  Brussel
  Contractueel onbepaalde duur
  Voltijds

  Functieomschrijving

  De ICT - infrastructuur en de ICT - toepassingen dienen de VDAB dienstverlening maximaal te ondersteunen. Zowel deze infrastructuur als de toepassingen evolueren permanent.

  Het is een uitdaging om samen met de business de nieuwe aankomende projecten uit te werken. Dit zijn uitdagende projecten o.a. in het kader van e-government in het beleidsdomein van de werkgelegenheid.

  De ICT afdeling is een dynamisch team dat werkt in een vooruitstrevende technologische omgeving. Tevens is er ruimte voor opleiding om de technologische evolutie te volgen.

  Wij zoeken een productowner voor ons Drupal-team. Drupal is een systeem om vlot stevige websites mee te bouwen.

  Het Drupal-team zorgt ervoor dat www.vdab.be en intranet.vdab.be steeds beter worden.

  Het webteam is verantwoordelijk voor de inhoud van de website, wij zorgen voor het ‘content management systeem’ en alles wat daar rond hangt.

  Lees meer over de functie in de functiebeschrijving met selectiereglement in bijlage.

  Profiel

  Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

  • Je bent minimum in het bezit van een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid [1].
  • Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring in een drupalomgeving voor het bouwen van internet- en intranetwebsites.

  Kandidaten die kunnen deelnemen via horizontale mobiliteit hoeven niet te voldoen aan deze diplomavoorwaarde.
  Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde: je bent (contractueel) tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

  [1] Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

  Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).

  Lees meer over het profiel in de functiebeschrijving met selectiereglement in bijlage.

  Diploma's

  • Master (MA)

  Aanbod

  • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
  • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
  • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag).
  • Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijhorende salarisschaal A111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
  • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 3 141,81 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.
  • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
  • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

  Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Erica Demesmaeker
  Via online formulier

  Je sollicitatie met CV én motivatiebrief moet online ingediend worden via de link “solliciteer online”.

  Zorg dat je beide documenten klaar en bewaard hebt op je pc alvorens op de link te klikken.

  Wanneer je kandidatuur na de cv-screening behouden wordt, zal er je gevraagd worden om een expertenportfolio in te dienen. Je krijgt dit dan per mail toegestuurd.

  Wie solliciteert via horizontale mobiliteit, moet bij inschrijving ook volgend document toevoegen:

  • je aanstellingsbesluit bij de huidige overheidsinstelling.
  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!