Graduaats- of bachelor diploma
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
Vlissingen
Statutair
Voltijds

Functieomschrijving

Ben je iemand die graag initiatief neemt? Heb je interesse in de maritieme wereld? Ben je leergierig en werk je graag projectmatig? Ben je bereid om je veelvuldig te verplaatsen binnen het werkingsgebied van de Schelderadarketen? Dan is deze vacature misschien iets voor jou!

Afdeling Scheepvaartbegeleiding van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust is op zoek naar een projectingenieur/informaticus! Als projectingenieur/informaticus ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van applicaties en IT-systemen die instaan voor de Schelderadarketen waarop bijvoorbeeld verkeersleiders beroep doen. Je werkt met verschillende partijen samen zoals Nederlandse en Vlaamse collega-projectingenieurs, IT-verantwoordelijken van havenbedrijven en andere administraties binnen de Vlaamse overheid (DAB loodswezen, De Vlaamse Waterweg). Je volgt projecten op van A tot Z. Je onderhandelt hierbij op technisch en contractueel vlak met externe firma’s en leveranciers. Als projectingenieur/informaticus geniet je van veel autonomie bij het invullen van je takenpakket. Je bent flexibel en je beschikt over een gezonde portie assertiviteit. Je adviseert binnen je expertisegebied en komt zelf ook met innovaties om de werking te optimaliseren.

Interesse? Kom meer te weten over het takenpakket en de selectieprocedure in het selectiereglement!

Profiel

Je kunt deelnemen indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde:

• Je beschikt over een master of science in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting ICT.

Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie waardoor er wordt afgeweken van het vereiste masterdiploma en je ook kunt deelnemen indien je voldoet aan volgende voorwaarde:

• Je beschikt over een bachelordiploma en je hebt 4 jaar relevante beroepservaring in een ICT-omgeving.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en uiterlijk eind 2018 je diploma kan behalen. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

In het selectiereglement in bijlage kan je meer informatie lezen over het gezochte profiel en de mogelijkheden om deel te nemen via de interne arbeidsmarkt of externe mobiliteit.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Sidji Serryn, sidji.serryn@kb.vlaanderen.be en 0491 92 86 06) .

Diploma's

  • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

Aanbod

- De functie is aantrekkelijk wegens de combinatie tussen het nautische aspect en de techniek. Je staat als projectingenieur dicht bij de vaarweg en de scheepvaart. Je ontwikkelt applicaties die dit alles optimaliseren. Verder heerst er een snelle beslissingsstructuur bij het toepassen van nieuwe ideeën.
- Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
- Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
- Je krijgt een dienstwagen ter beschikking die ook gebruikt kan worden voor privédoeleinden.
- Je hospitalisatieverzekering wordt vergoed door je werkgever.
- Als personeelslid tewerkgesteld in Vlissingen ontvang je in plaats van maaltijdcheques maandelijks een geïndexeerd forfaitair bedrag a rato van €103,50. Daarnaast ontvang je ook als lid van het Beheers- en Exploitatieteam van de Schelderadarketen een BET-toelage, het nettobedrag van deze toelage hangt af van je persoonlijke situatie.
- Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111.
Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3.141,81 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. Ben je een Nederlandse kandidaat, dan klopt deze salarissimulator mogelijks niet. Heb je toch reeds vragen bij de verloning ? Neem dan contact op met Hannelore Coulier, celhoofd administratieve ondersteuning personeel afdeling Scheepvaartbegeleiding op tel +32(0)59 255 454, +32(0)498 47 79 41 of hannelore.coulier@mow.vlaanderen.be.
- Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
- Word je aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maand. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
- Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.
- Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Adres
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
Commandoweg 50 4381 Vlissingen NEDERLAND

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Sidji Serryn
Via formulier

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 5 september 2018.

Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma:
- bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
- of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel

Ben je student, bezorg ons dan in de plaats van een kopie van het diploma een attest dat vermeldt dat je student bent en je uiterlijk eind 2018 gevraagde diploma kan behalen.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:
- je het sollicitatieformulier gebruikt 
- je je kandidatuur uiterlijk op 5 september 2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Je vindt het sollicitatieformulier op deze pagina bij ‘formulier’.
Indien je geen pc hebt, kan je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Kathy Tas, 0492 15 18 43.

SELECTIEPROCEDURE

De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de sollicitatieprocedure in de vacature.

CV-SCREENING
De cv-screening gebeurt in de week van 13 september 2018 (datum onder voorbehoud).

VOORSELECTIE OP BASIS VAN STANDAARDVRAGENLIJST
De selectiefase vindt plaats in de week van 13 september 2018 (datum onder voorbehoud).

EINDSELECTIE: PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST - INHOUDELIJK- EN COMPETENTIEGERICHT INTERVIEW MET COMPUTERGESTUURDE OEFENING EN CASE JURYGESPREK MET PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST
Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in Vlissingen op 24 september 2018 (datum onder voorbehoud).

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Wim, Smets
Hoofdbeheerder BET-SRK
wim.smets@schelderadar.net
0031 118 42 47 79

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Sidji, Serryn
selectieverantwoordelijke
sidji.serryn@kb.vlaanderen.be
0491 92 86 06

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte