chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Master diploma
  Het Facilitair Bedrijf
  Brussel
  Contractueel onbepaalde duur
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Als projectleider e-procurement ontwikkel en leid je projecten rond elektronisch aanbesteden. Je motiveert en stuurt projectondersteuners aan.

  Heb je een feeling voor het ontwikkelen van contacten met externe en interne stakeholders inzake digitalisering? Neem je de bezorgdheden van het middenveld ter harte en identificeer je graag de meest optimale informatieflow naar bedrijven toe? Is beleidsmatig denken je tweede natuur en waak je graag over de verankering van de projectresultaten op lange termijn? Dan is deze functie misschien iets voor jou!

  Profiel

  • Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
   Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric
   Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor (www.selor.be).
  • Je hebt minimaal 8 jaar beroepservaring:
   - In het ontwikkelen en aansturen van projecten rond elektronisch aanbesteden;
   - In het ontwikkelen van contacten met interne en externe stakeholders;
   - In beleidsmatig werken.

  Jobgerelateerde competenties

  • De procedures voor het aankoopbeleid van de onderneming uitwerken of aanpassen

  Persoonsgebonden competenties

  • Zelfstandig werken
  • Contactvaardig zijn
  • Klantgerichtheid
  • Regels en afspraken nakomen
  • Resultaatgerichtheid
  • Samenwerken als hecht team

  Diploma's

  • Master (MA)

  Aanbod

  • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
  • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
  • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Senior Adviseur (rang A2, salarisschaal A213). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 5.303,29 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • Je eerste zes maanden vormen een inwerkperiode.
  • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
  • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

  Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

  Plaats tewerkstelling

  Het Facilitair Bedrijf
  Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Mevr. Sanne Rigo
  Via formulier

  Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier, samen met een kopie van je diploma via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer 26955.

  Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

  • Je het sollicitatieformulier gebruikt
  • Je een kopie van het vereiste diploma toevoegt 
  • Je je kandidatuur uiterlijk op 30 augustus 2017 naar ons stuurt (de datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

  Het sollicitatieformulier kan je ook terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

  Selectieprocedure:

  De selectieprocedure bestaat uit 3 rondes:

  1.      CV-screening

  We controleren of je voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden via jouw sollicitatieformulier. We doen dat in de week van 4 september 2017 (datum onder voorbehoud).

  1.     Voorselectie: Beoordeling van de standaardvragenlijst

  Er is een voorselectie uitgevoerd door afgevaardigden van Het Facilitair Bedrijf en een selectieverantwoordelijke. Dit gebeurt te Brussel op 6 september 2017 (datum onder voorbehoud). 

  1.     Eindselectie: Jurygesprek met case en een persoonlijkheidsvragenlijst 

  Het eindgesprek wordt gevoerd met afgevaardigden van Het Facilitair Bedrijf en een selectieverantwoordelijke. Voorafgaand aan het jurygesprek ontvang je via mail een link voor het invullen van een online persoonlijkheidsvragenlijst. Voorafgaand aan het jurygesprek bereid je een schriftelijke case voor die besproken wordt tijdens het gesprek. 

  Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel op 14 september 2017 (datum onder voorbehoud).

  Meer details over de procedure vind je in het selectiereglement in bijlage.

  Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

  Carl Vranken (afdelingshoofd), carl.vranken@kb.vlaanderen.be, 02 553 84 12.

   

  Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met:

  Sane Rigo (selectieverantwoordelijke), sanne.rigo@kb.vlaanderen.be, 0492 15 01 38.

   

  De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de sollicitatieprocedure in de vacature.

  De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog!

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!