chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Master diploma
  Het Facilitair Bedrijf
  Brussel
  Horizontale mobiliteit
  Voltijds

  Functieomschrijving

  Als projectleider e-procurement ontwikkel en leid je projecten rond elektronisch aanbesteden. Je motiveert en stuurt projectondersteuners aan.

  Heb je een feeling voor het ontwikkelen van contacten met externe en interne stakeholders inzake digitalisering? Neem je de bezorgdheden van het middenveld ter harte en identificeer je graag de meest optimale informatieflow naar bedrijven toe? Is beleidsmatig denken je tweede natuur en waak je graag over de verankering van de projectresultaten op lange termijn? Dan is deze functie misschien iets voor jou!

  Meer info over deze functie vind je in de uitgebreide functiebeschrijving.

  Profiel

  Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

  1) Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen Het Facilitair Bedrijf.

  Of

  Je bent contractueel tewerkgesteld binnen Het Facilitair Bedrijf in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking [1] .

  Of

  Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen Het Facilitair Bedrijf en hebt een vrijstelling [2] voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

  2) Je hebt minimaal 8 jaar beroepservaring [3]:

  • in het ontwikkelen en aansturen van projecten rond elektronisch aanbesteden;
  • in het ontwikkelen van contacten met interne en externe stakeholders;
  • in beleidsmatig werken.

  Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Jonas De Keersmaecker, jonas.dekeersmaecker@kb.vlaanderen.be, 0472 27 61 21).

  Diploma's

  • Master (MA)

  Aanbod

  • Je wordt overgeplaatst in de graad van Senior Adviseur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A213. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 5.303,29 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • Je eerste zes maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
  • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

  Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

  Plaats tewerkstelling

  Het Facilitair Bedrijf
  Havenlaan 88 1000 BRUSSEL

  Waar en hoe solliciteren?

  Contactpersoon
  Jonas De Keersmaecker
  Via formulier

  Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 31 oktober 2017.

  Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier bij voorkeur

  • via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer 27212.
  • of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Boudewijnlaan 30, bus 42, 1000 Brussel

  Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

  • je het sollicitatieformulier gebruikt
  • je je kandidatuur uiterlijk op 31 oktober 2017 naar ons stuurt (de datum van poststempel of datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

  Het sollicitatieformulier kan je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

  Indien je geen pc hebt, kan je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Kathy Tas, 02 553 01 08. 

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!