Master diploma
AHOVOKS
Sint-Joost-ten-Node
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Om de kwaliteit van de examens te borgen en de toetsing efficiënt te laten verlopen, werkt de Examencommissie vanuit de verschillende vakgroepen aan één overkoepelend digitaal project zodat examens digitaal opgesteld, afgenomen en beoordeeld kunnen worden. De Examenscommissie zal zich de komende jaren verder gaan profileren als expertisecentrum voor toetsing en inzetten op de professionalisering van haar medewerkers. Dit traject zal via een aantal projecten worden uitgewerkt.

Als projectmedewerker ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, begeleiden en evalueren van een aantal projecten rond kwaliteitsborging, professionalisering en expertisedeling. Dit doe je in nauwe samenwerking met de coördinator Toetsing. Op die manier draag je ertoe bij dat de Examencommissie kwaliteitsvolle diploma’s en getuigschriften kan afleveren en dat kandidaten een echte tweede kans krijgen op de arbeidsmarkt of bij verdere studies.

TAKENPAKKET

 1. Bewaken en aansturen van de projectwerking binnen het team toetsing. Voorbeelden zijn:

  • Inhoudelijke ondersteuning geven aan de projectwerking.
  • Monitoren van de voortgang van projecten en rapporteren aan de coördinator Toetsing.
  • Vergaderingen organiseren en leiden.
 2. Ontwikkelen en coördineren van de samenwerking met externe stakeholders en externe partners. Voorbeelden zijn:

  • Vergaderingen organiseren en leiden om de samenwerking met externe partners (onderwijsnetten, centra voor volwassenonderwijs, expertisecentra) te realiseren.
  • Inhoudelijk rapporteren aan de coördinator Toetsing over de voortgang van deze samenwerking.
  • Nieuwe manieren van samenwerking zoeken in samenspraak met de coördinator Toetsing.
  • Onderzoeken welke communicatiekanalen de Examencommissie kan gebruiken om nieuwe medewerkers aan te trekken.
 3. Ondersteuning bieden bij de lopende zaken van team toetsing. Voorbeelden zijn:

  • Procedures concretiseren en implementeren binnen de afgesproken kaders in de vakgroep(en) in samenspraak met de coördinator Toetsing.
  • Ondersteuning bieden bij het organiseren en afnemen van selectiegesprekken.
  • Ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van handleidingen voor kennisdeling binnen het team en met externe medewerkers.
 4. Verder uitbouwen van deskundigheid met betrekking tot het opstellen van kwaliteitsvolle examens, opvolgen van vakinhoudelijke vernieuwingen en dit toepassen binnen de Examencommissie. Voorbeelden zijn:

  • Trainings- en vormingssessies opzetten en/of ondersteunen in samenspraak met de coördinator Toetsing om de vakinhoudelijke of toetstechnische deskundigheid van examinatoren, correctoren en toetsontwikkelaars aan te scherpen.
  • Volgen van vakinhoudelijke opleidingen.
  • Regelmatig doornemen van vakliteratuur in verband met (competentiegericht) evalueren en digitaal toetsen.
  • Voorstellen doen en initiatieven nemen om de toetspraktijk binnen de Examencommissie op peil te houden.
  • Netwerken met interne en externe partners en daarbij loyaal de visie van de Examencommissie uitdragen.

Profiel

JE PROFIEL

 • Je bent gemotiveerd en op zoek naar een boeiende uitdaging.
 • Je bent geïnteresseerd in de kwaliteit van toetsing.
 • Je hebt diepgaande en actuele kennis van het Vlaams secundair onderwijs en volgt de evoluties op de voet
 • Je werkt graag samen met anderen.
 • Je weet van aanpakken en neemt onderbouwde beslissingen.
 • Je kan resultaatsgericht werken.
 • Je bent leergierig en je gebruikt je opgedane kennis graag om de interne werking te verbeteren.
 • Je durft initiatief te nemen.
 • Je beschikt over voldoende ICT basisvaardigheden (MS-Office).

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 1. Je bent in het bezit van een relevant diploma master/licentiaat
 2. Je hebt aantoonbare ervaring met toetsontwikkeling en/of de evaluatiepraktijk in het onderwijs

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Resultaatgerichtheid
 • Contactvaardig zijn
 • Plannen (= ordenen)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Leervermogen hebben
 • Samenwerken als hecht team

Jobgerelateerde competenties

 • Projecten of opdrachten in het domein: Opvoeding, onderwijs

Diploma's

 • Master (MA)

Aanbod

ONS AANBOD

Je wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur (CODO-contract).

Je aanvangssalaris is minimaal 37018,08 euro (brutojaarsalaris, geïndexeerd), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Je bruto maandsalaris is dan 3081,84 euro.

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.

Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 13 jaar.

Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.

AHOVOKS is gehuisvest op wandelafstand van het Noordstation te Brussel, is uitgerust met moderne kantoorapparatuur en beschikt over een eigen personeelsrestaurant. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Plaats tewerkstelling

Adres
AHOVOKS
Koning Albert II-laan 15 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Dhr. Nawfal Echchoubbel
Via formulier

HOE SOLLICITEREN?

Stuur het ingevuld sollicitatieformulier (terug te vinden op deze pagina) en een kopie van je diploma door naar personeel.ahovoks@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer AHOVOKS/N&E/DET.A1/2018/PMT en de vacature waarvoor je solliciteert. Solliciteren kan tot en met 17 juni 2018.

Je kandidatuur wordt enkel in overweging genomen als je ons alle vereiste documenten tijdig bezorgt.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.

SELECTIEREGLEMENT

De selectieprocedure bestaat uit 2 fasen:

Fase 1: De eerste selectie gebeurt op basis van CV. Om een objectieve vergelijking tussen alle kandidaten mogelijk te maken komen enkel sollicitaties via het opgelegde formulier in aanmerking.

Daarnaast beoordelen we jouw kandidatuur ook nog op volgende elementen:

 • Persoons- en contactgegevens
 • Motivatie om te kandideren
 • Opleiding en diploma’s
 • Relevante ervaring (in het onderwijs of daarbuiten) voor deze functie

 

Fase 2:De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een jurygesprek. Tijdens het interview zullen o.m. volgende elementen aan bod komen:

 • Jouw visie op en inzicht in de functie
 • Je motivatie voor deze functie
 • Je verwachtingen

 

RESERVE EN GELDIGHEID

De geslaagden worden opgenomen in een wervingsreserve (lijst van geslaagden), die één  jaar geldig blijft. De geldigheidsduur gaat in vanaf de datum van de kennisgeving van je resultaat. Indien je twee keer de functie weigert, schrappen we je uit de lijst en kom je niet langer in aanmerking voor vacatures waarvoor deze selectieprocedure geldig is.

 

NOG VRAGEN?

Meer informatie over de werking en samenstelling van de Examencommissie vind je op de website van de Examencommissie http://examencommissiesecundaironderwijs.be

Indien je bijkomende uitleg wenst over de functie-inhoud, kun je contact opnemen met:

Bram Born, Coördinator Toetsing Examencommissie
bram.born@ond.vlaanderen.be
02 553 51 02

Indien je bijkomende uitleg wenst over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden, kun je contact opnemen met:

Nawfal Echchoubbel,  selectieverantwoordelijke AHOVOKS
nawfal.echchoubbel@ond.vlaanderen.be
02 553 04 81

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte