Master diploma
VDAB
Sint-Andries
Contractueel onbepaalde duur
Voltijds

Functieomschrijving

Als Specialist Dienst Arbeidsbeperking binnen VDAB werk je voor onze burgers (werkzoekenden en werknemers) met een arbeidsbeperking. Je wordt centraal aangestuurd maar de dagelijkse werking valt binnen het team van de Gespecialiseerde Screening in West-Vlaanderen. Dit team bestaat uit een 20-tal onderzoekers (indiceringsconsulenten en psychologisch geschoolde medewerkers) die - op diverse locaties in West-Vlaanderen - werkzoekenden en werknemers met een gezondheidsproblematiek screenen. De impact van deze problematiek op vlak van tewerkstelling wordt onderzocht en mondt uit in een advies richting werk.
De info uit dit onderzoek biedt de specialist de nodige extra input om een beslissing te nemen rond het toekennen van het recht op Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM). Dit gaat oa over de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), aanpassing van de werkpost (APA), aangepast arbeidsgereedschap (AG) en tewerkstelling in een Beschutte Werkplaats (BW). Andere tewerkstellingsvormen zijn de Sociale Werkplaats (SW) en de Lokale Diensteneconomie (LDE). De bedoeling is om een uniforme aanpak en een éénduidige visie te verkrijgen bij de toekenning van rechten BTOM.

Daarnaast heb je ook een coachende, adviserende rol naar de aanvrager toe, dit zowel op vlak van het inhoudelijke advies alsook op vlak van de ICF-verslaggeving.Je kan ook bijkomend worden ingezet in ICF coaching/intervisie.Er wordt verwacht dat de specialist - op vraag - deelneemt aan werkgroepen of aan externe events.

Verder heb je een belangrijke rol binnen de diverse casebesprekingen in de dienst. Je onderhoudt nauw contact met de collega's specialisten uit de eigen en de andere provincies zodat men ook in moeilijke dossiers tot een juiste en gedragen beslissing kan komen.

Profiel

Wij verwachten van de kandidaat het volgende:

 • In het bezit zijn van een master psychologie (met een duidelijke voorkeur voor de optie klinische psychologie)
 • Een sterke interesse voor het arbeidswerkveld.
 • Enige kennis en ervaring op vlak van diverse problematieken is aangewezen.
 • Kennis van psychodiagnostische onderzoeksmethodieken is een pluspunt
 • Goed kunnen samenwerken met veel mensen en een coachende, ondersteunende stijl hebben.
 • Sterke administratieve vaardigheden
 • Sterk inzicht in de wetgeving en in hoe die moet toegepast worden.
 • Competentie om te kunnen beslissen, ook al is de info niet altijd even duidelijk.
 • Leergierigheid
 • Motivatie en een sterke gedrevenheid
 • Sterke communicator
 • Het is tot slot belangrijk dat de specialist zich een goed beeld kan vormen van een klant; de specialist screent de mensen niet zelf maar moet een beslissing kunnen nemen op basis van de verslaggeving. Dit vergt een sterke analytische en synthetische oordeelsvorming. Een kritische kijk is daarbij noodzakelijk.

Diploma's

 • Master Psychologie: Klinische psychologie

Aanbod

Wij bieden een job met veel contacten binnen en buiten VDAB, waarin je veel (multi-) problematieken leert kennen . Je zal terecht komen binnen een team met gedreven mensen, waar er regelmatig casebesprekingen zijn. Ook heb je de mogelijkheid om mee te werken aan werkgroepen en mee te denken aan evoluties binnen het werkveld.

Daarnaast biedt VDAB het volgende:

 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag).
 • Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijhorende salarisschaal A111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 3.141,81 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.
 • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, wordt de functie opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Plaats tewerkstelling

Adres
VDAB
Koning Albert I-Laan 11.2 bus a 8200 SINT-ANDRIES

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon
Dhr. Peter Vrancx
Via formulier
Via online formulier

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op dinsdag 5 juni 2018. Je sollicitatie met CV en motivatiebrief moet online ingediend worden via de link "solliciteer online“. Zorg dat je beide documenten klaar en bewaard hebt op je pc alvorens op de link te klikken.

Wanneer je kandidatuur na de cv-screening behouden wordt, zal er je gevraagd worden om een expertenportfolio in te dienen. Je krijgt dit dan per mail toegestuurd.

Bij deze vacature zijn ook 2 bijlagen gevoegd, nl. het selectiereglement en het takenpakket.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in je mailbox.

Hou me op de hoogte